Číselné soustavy

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí databáze a projektu:
{cs}
Příslušnost: všeobecná

Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel – dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční. (doslovná citace z české wikipedie)

Většina podstánek tohoto projektu byla vytvořena až po delší době po prvních dvou podstránkách. Jelikož byly vytvořeny různými autory, ponechám popis koncepce těch prvních na jejich autorech.

Náčrt koncepce pozdějších podstránek editovat

Zkoumám závislost délky period převrácené hodnoty (dále jen délka) prvočísel (v menším měřítku i jejich některých produktů (=součinů) na různých faktorech - především na:

1. číselné soustavě, ve které je ta délka stanovena,

2. zda stejnou délku mají či nemají jiná prvočísla a co z toho vyplývá

2.1.a. pokud je v dané soustavě takové prvočíslo jediné, jaký to má vliv na tvar zápisu těch prvočísel v té číselné soustavě

2.1.b. jaké faktory ovlivňují jedinečnost takových délek

2.2. pokud je v daných č. soustavách pro danou délku takových prvočísel více, co je příčinou té mnohosti a jak to vzájemně souvisí

3. vytvořit podklady (jakousi databázi) pro určení charakteristik prvočísel,

4. doplnit další údaje s výzkumem související + minimum dalších údajů pro zajímavost.

5. jelikož data, v podstránkách uvedená, navzájem velmi úzce souvisí (navzájem se nezvratně podmiňují - determinují) vytvořit síť vzájemných odkazů, přesně určenou (determinovanou) těmi souvislostmi. + doplnit minimum (málo) dalších odkazů, usnadňujících "pohyb" mezi těmi skutečně souvisejícími.

Z výše uvedeného vyplývá, že jde o přípravu (shromažďování materiálu) pro dosud neexistující zastřešující (nadřazený) projekt "Délky period převrácených hodnot prvočísel". Jeho dalším podprojektem je projekt (zatím minimální zárodek) prvočísla, který s tímto projektem má společné jen to, že s ním bude mít společný zastřešující (nadřazený) projekt "Délky period převrácených hodnot prvočísel" (a nezbytný výskyt vzájemných odkazů).

Poznámky k možným zásahům do koncepce editovat

V projektu velmi často není důležité, jaký tvar má tam zmiňované prvočíslo tvar v dané (nedesítkové) soustavě, stačí jeho hodnota (v desítkové soustavě). V relativně řídkých případech, kde je to důležité a/nebo zajímavé je to na patřičném místě (repunitová prvočísla, unikátní prvočísla) uvedeno, někdy jen popisem, vzhledem k tomu, že ten popis je obecný, univerzálně platný pro všechna čísla (nejen prvočísla) s tím související. Kromě toho, takové tvary lze snadno vypočíst a toto není v koncepci projektu (není nafukovací, stačí už to, jaký "obří" je i tak).

Koncepce není zamýšlena jako kurz, výukový materiál nebo podobně (zde je řeč o těch pozdějších, mimo první dva), ale jako výzkum. A to vlastní výzkum autora (t.j. včetně systemizace údajů, více/méně dávno známých). Proto do ... kompetence spadá, že zásahy do koncepce/obsahu jsou vítány, pokud by šlo o opravu pravopisných, věcných a podobně chyb, užitečná doplnění, návrhy (nikoliv přímo zásah) na rozšíření, zúžení, změnu a restrukturizaci koncepce nebo obsahu, které bych ovšem přednostně rád smysluplně skloubil s původní koncepcí, jejíž veškeré podrobnosti nejsem s to zde podat.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit koncepci prvních (průkopnických) stránek.

Odkazy na projekty wikipedie editovat

w:Číselná soustava, w:Poziční číselná soustava, w:en:Category:Positional numeral systems

Projekty editovat

Unikátní prvočísla editovat

Převody editovat

Jiné editovat

S jiným zaměřením editovat