Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 58

Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit. kusurija.

Drobečky teorie

editovat
 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 58: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 58: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) jsou vždy (v každé soustavě) dělitelné 11111111111111111111111111111 * 100000000000000000000000000001. V žádné soustavě není 100000000000000000000000000001(z) prvočíslo, vždy je dělitelné ještě 11(z). Tento podíl je vždy ve tvaru g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g1, (jinak zapsáno: g0[14]+1) kde g = z - 1. Pokud je prvočíslem, jedná se o unikátní prvočíslo (soustavy z) a délka jeho převrácené hodnoty je (l =) 58.
 3. Stejnou délku p.h. (t.j. 58) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(2n + 1) (lichý exponent) s výjimkou všech z(29*(2n+1)) (exponent, dělitelný 29), kde je l.p. = 2. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě dvacet dva z menších, než p.
 4. Pro (kladné) základy p - z platí, že jejich l.p. = 29(10).
 5. zdaleka ne každé číslo g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g1(z) je prvočíslem. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 58n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 58.
 6. Pro soustavy z = 29(10)n - 1 navíc platí, že číslo g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g0g1(z) je dělitelné dvaceti devíti.

Tabulka nejmenších unikátních p (U58)

editovat

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U58 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 58
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/58 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/58)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p g0[14]+1(z) (U58)
p 402488219476647465854701 798962746803683694452047348022461 1334402673828313149547634216455312875601 151362553600716695715284841780511649821990883946431
z 7 15 25 62
f k/46 2∙3∙5^2∙7∙113∙911∙4733∙
∙13564461457
2∙3∙5∙7^2∙113∙1743463∙10678711∙
∙4454215139669
2^3∙3∙5^2∙313∙449∙19531∙234750601∙
∙59509429687890001
5∙7∙31∙61∙617∙757∙769∙2017∙446293∙40755709∙76263391∙
∙39236743729

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte

editovat

Repunity

editovat