Wikiverzita:Klasifikační nálepka

Stránky Wikiverzity jsou mnohem různorodější než třeba stránky Wikipedie. Na Wikipedii je téměř každá stránka samostatným encyklopedickým článkem, výjimek je málo (například rozcestníky nebo seznamy) a jsou přesně vymezeny. Na Wikiverzitě se jednak běžně vyskytuje celá řada typů obsahu (kurzy, úložiště učebních materiálů, databáze, kvízy atd.), jednak většina stránek nemá smysl sama o sobě, nýbrž je součástí většího celku. Pro usnadnění orientace v této na první pohled ne úplně přehledné změti stránek proto používáme na Wikiverzitě klasifikační nálepku — šablonu {{Info}}, která se vkládá do pravého horního rohu stránky a sděluje, k jakému celku stránka patří, a několik dalších základních údajů.

Projekt editovat

Nejdůležitější informací, kterou klasifikační šablona sděluje hned první větou, je určení projektu, k němuž stránka náleží. Některé stránky Wikiverzity mohou samy o sobě působit zcela nesmyslně, mají však svůj smysl v rámci celého projektu — například domácí úkol napsaný k určité lekci kurzu, jedna z mnoha položek databáze, specializovaný učební materiál zařazený do úložiště apod.

Typ projektu (kurz, databáze, úložiště atd.), k němuž stránka patří, se zapisuje do parametru typ šablony {{Info}}. Pokud stránka patří ke dvěma projektům (tedy je například součástí kurzu, ale také součástí nějaké databáze), uvede se typ druhého projektu do parametru typ2. Pokud stránka sama není celým projektem, je potřeba uvést do parametru kategorie též projektovou kategorii, a v případě dvou projektů též do parametru kategorie2 kategorii projektu uvedeného jako typ2.

Příslušnost, úroveň vzdělávání a jazyk stránky editovat

Klasifikační nálepka dále obsahuje údaj o příslušnosti stránky a může obsahovat též údaj o úrovni vzdělávání a o jazyce stránky. Tyto údaje mají návštěvníkovi stránky stručně sdělit, zda se o stránku někdo specifickým způsobem stará a jaké odborné či jazykové předpoklady se očekávají od uživatele, který chce stránku využívat. Uvádějí do parametrů se samopopisnými názvy příslušnost, úroveň (resp. úroveň2 a úroveň3) a jazyk (resp. jazyk2 a jazyk3). Pokud není do parametru uvedena příslušnost, šablona automaticky doplní příslušnost všeobecnou; pokud není do parametru uvedena úroveň vzdělávání nebo jazyk stránky, tyto údaje se ve výsledné nálepce neuvedou.

Jak používat klasifikační nálepku editovat

Klasifikační nálepka by měla být vložena do všech stránek hlavního jmenného prostoru, a krom toho též do stránek šablon, fór a kategorií patřících výlučně k nějakému projektu, resp. nemající smysl mimo rámec svého projektu. Volání šablony {{Info}} by se mělo nacházet na úplném začátku kódu stránky, jedině přechodné údržbové šablony mohou být případně volány ještě před ní.