Číselné soustavy/Repunitová prvočísla: l = 71

Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, většina malého zbytku je známa z počátků novověku a nepatrný zbytek v posledních desetiletích); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit. kusurija.

Drobečky teorie

editovat
 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 71: 111...11171. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Zdaleka ne v každé soustavě jsou tyto repunity prvočísla.
  1. Obecně repunity nemohou být prvočísly v mocninových soustavách (soustavách o základu z=ab). Jedinými známými výjimkami z tohoto pravidla jsou: čtyřková soustava, kde R2 (11) je 5 a osmičková soustava, kde R3 (111) je 73.
  2. V soustavách o základu 71n + 1 je vždy jedním z w:faktorů prvočíslo 71.
  3. Kromě prvočísla 71, všechny další faktory (nebo repunitová prvočísla o délce R = 71) vyhovují vzorci 142n + 1 (p).
  4. V předchozím bodě uvedený faktor pb který se vyskytl v soustavě za se bude dále vyskytovat ve všech následujících soustavách, vyhovujících vzorci za + npb.
  5. V předchozím bodě uvedený faktor pb který se vyskytl v soustavě za je (nezbytně) také v soustavě zb, vyhovující vzorci za n mod pb pro n = 2; n = 3; n = 4; n = 5; ... až n = 70; tedy pro každé takové p existuje celkem přesně sedmdesát (protože 71 - 1 = 70) číselných soustav o zx, kde x < p, ve kterých je p faktorem repunitu o délce R = 70.
  6. V sedmdesáti soustavách zy, kde pro každé z těchto y platí y = p - x, je toto prvočíslo p kofaktorem repunitu o délce R = 142 (111...111)142.
 3. Obecně každé repunitové prvočíslo o délce R > 2 se vyskytuje pouze jedenkrát v jediné soustavě a není repunitovým prvočíslem o jiné délce (R > 2) v žádné jiné soustavě. Jedinými známými výjimkami z tohoto pravidla jsou prvočísla 31, které je repunitovým prvočíslem R = 3 (111) v pětkové soustavě a zároveň repunitovým prvočíslem R = 5 (11111) ve dvojkové soustavě, a 8191, které je repunitovým prvočíslem R = 3 (111) v devadesátkové soustavě a zároveň repunitovým prvočíslem R = 13 (1111111111111) ve dvojkové soustavě.

Tabulka nejmenších repunitových p (R = 71)

editovat

legenda:

 • p - prvočíslo
 • R - repunit (z angl. repeated unit - opakovaná jednička)
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/6 zabere méně místa, nežli zápis (p - 1)/6)
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších repunitových p
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) (R = 71)
z p f k/142
3 3754733257489862401973357979128773 2∙3∙11^2∙61∙547∙1093∙2664097031∙374857981681
6 3546245297457217493590449191748546458005595187661976371 3∙5∙7^2∙11∙29∙101∙197∙311∙631∙701∙2311∙9241∙
∙55987∙585131∙37863211x1469029031
17 143798195172461138521036839345269251740737334259640879028155379795667047030720519999127 3^2∙11∙17∙101∙701∙88741∙966211∙21998621∙22796593∙
∙25646167∙15030659834591591∙512718953215732865581052501
Pokračování tabulky (R = 71)
z p
24 4298038738591350241903359894361937263902417766066948735111854394786520954312466554848504069671001
37 61097003103184669235517359417485905028897850322027200141703138362247062800773927423870139498763891657761796267
89 2898730229797885323209957465243741561302097290597015303016695788234945620176187627061787205329043124058859972-
-8184946817952685377877484351
132 27763730491415947420276063760504473373134386840348017729724840245049577125023881234320520775191465481034520-
-292919104838129785375911573334262342463957

f k/142 (R71, z=24): 2^2∙3∙5^3∙11∙29∙239∙5791∙28771∙346201∙183458857∙1892603411161∙9511926434738061671∙1389307926104143220565076487602201

f k/142 (R71, z=37): 11∙19∙37∙41∙4271∙641761∙1824841∙37140797∙2431478911∙2498207293∙27020808033199902818191∙44506479634069870581598388889425710801

f k/142 (R71, z=89): 3^2∙5^2∙31∙89∙131∙211∙691∙701∙3221∙329617∙400291∙1491001∙3139991∙502628805631∙83999238361920629083112156644098941∙
∙292368249098271826360563771388968911082878011


Repunitových prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních repunitových prvočísel o délkách R = p. Pravda, s postupující velikostí délky repunitu je tato nekonečnost podstatně "řidší" než nekonečnost množství všech prvočísel nebo dokonce všech čísel vůbec, nicméně nekonečno je nekonečnem bez ohledu na jeho "hustotu".

Sledujte

editovat