Wikiverzita:Struktura Wikiverzity

Jako se o člověku dozvíme velmi málo, když si jen zvenčí prohlížíme jeho tělo, prozradí nám náhodné prolistování Wikiverzity jen málo o tom, co na Wikiverzitě vlastně všechno můžeme najít. Smysl a fungování Wikiverzity vyplývají teprve z její struktury, která se výrazně liší od jiných projektů nadace Wikimedia.

Stránky editovat

Obsahem Wikiverzity je především spousta různých stránek. Počínaje hlavní stranou, na které se ocitne nově příchozí, přes všechny stránky hlavního jmenného prostoru, diskuse, uživatelské stránky, kategorie atd., až po stránky speciální — všechno jsou to stránky, nic jiného se vlastně na Wikiverzitě nevyskytuje.

Můžeme tedy na jednu stranu říci, že Wikiverzita se skládá ze stránek, na druhou stranu by tyto stránky jen sotva plnily své určení, kdyby nebyly různým způsobem seskupeny a utříděny. O Wikiverzitě to platí mnohem více než o jiných projektech nadace Wikimedia — na Wikipedii nám často stačí najít jeden konkrétní encyklopedický článek, na Wikislovníku zase jedno konkrétní slovníkové heslo, na Wikizdrojích jeden konkrétní text, který potřebujeme citovat. Na Wikiverzitě je oproti tomu většina stránek součástí větších celků, bez nichž nemají jednotlivé stránky smysl. Když si tu klikneme na náhodnou stránku, tak se ve většině případů ocitneme v dílčím koutku nějakého rozsáhlého projektu, a jako nově příchozí často z oné jedné stránky vůbec netušíme, o čem je řeč.

Projekty editovat

Projektem nazýváme smysluplný celek, tvořený jednou či více stránkami. Projekt přitom nemusí mít slovo „projekt“ vůbec v názvu ani sám o sobě nemusí hovořit jako o projektu. Projekt je tu míněn v nejširším smyslu: Kdykoli se někdo do něčeho pustí, je souhrn stránek, které to přímo zasahuje, projektem.

Projekt může sestávat jen z jediné stránky, tedy někdo si předsevzal úkol, kterým se na této jedné stránce zabývá, aniž by k tomu potřeboval zakládat stránky další, jako například:

V takovém případě je přímo na této stránce vysvětleno, k čemu projekt slouží, jak je zamýšlen, jak se do něho mohou zapojit ostatní atd., a klasifikační nálepka vpravo nahoře na stránce obsahuje informaci, že stránka je samostatným projektem.

Většina projektů však sestává z více stránek. V případě menších projektů jich bývá jen několik:

Jsou však projekty, jejichž stránky jdou do stovek, či dokonce tisíců:

Projekty nemusí být vždy ostře vzájemně vymezeny. Některé stránky mohou patřit do více projektů, nebo může být do jednoho projektu vnořen projekt jiný. Kupříkladu začne někdo shromažďovat na Wikiverzitě materiály k určitému cizímu jazyku, a v rámci tohoto jednoho projektu pak vznikne vnořený osobní projekt člověka, který se onomu jazyku učí:

Protože projekty mohou mít velmi rozličné názvy a mohou zasahovat do vícera jmenných prostorů, je nutno stránky vícestránkových projektů sdružit pomocí společné kategorie, v níž se stránka Wikiverzity bude vyskytovat tehdy a jen tehdy, je-li součástí projektu. Protože projekt může být rozsáhlý a rozličně strukturovaný, je samozřejmě možné třídit stránky projektů do různých podkategorií, které jsou pak zařazeny do kategorie projektu (nebo zase některé jiné jeho podkategorie).

Tak najdeme například všechny stránky rozsáhlého projektu Kvetení rostlin v příslušné stejnojmenné kategorii, v níž jsou bezprostředně nebo s mezistupněm umístěny též početné podkategorie projektu (znak je možno rozkliknout, objeví se podkategorie; kliknutím na znak je naopak možno podkategorie opět skrýt):

Kromě toho je u vícestránkových projektů nutné, aby klasifikační nálepka vložená na jednotlivých stránkách uváděla základní zařazení stránky do projektu a správně odkazovala na kategorii projektu, a hlavní stránka projektové kategorie aby obsahovala podrobnější vysvětlení cílů projektu a možností zapojení dalších uživatelů. Pak může náhodný návštěvník projektové stránky jednak pochopit, k čemu stránka slouží, jednak případně s projektem pomoci.

Kategorizace editovat

Na popsanou projektovou strukturu Wikiverzity musíme brát zřetel, kdykoli zakládáme novou stránku nebo projekt:

  • Pokud se jedná o stránku, která je součástí nějakého již existujícího projektu, zařadíme ji do kategorie tohoto projektu (nebo nějaké vhodné podkategorie).
  • Pokud se jedná o první stránku nově vytvářeného vícestránkového projektu, pak hned vytvoříme též novou kategorii pro tento projekt, zařadíme ji podle zmíněných kritérií do již existujících kategorií a nově vytvořenou stránku do ní zařadíme.

Jak založit nový projekt editovat

Všem, kdo si na Wikiverzitě chtějí založit nový vzdělávací nebo výzkumný projekt, je určena stránka Nápověda:Jak založit nový projekt, která tento proces popisuje podrobně.