Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 104

Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie

editovat
 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 104: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 104: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) jsou vždy (v každé soustavě) součinem 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 * 10000000000000000000000000000000000000000000000000001. V žádné soustavě není 10000000000000000000000000000000000000000000000000001(z) prvočíslo, vždy je dělitelné ještě číslem 10001(z). Tento podíl je vždy ve tvaru gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0001(z), kde g = z - 1.
 3. Pokud je tento výsledek prvočíslem, jedná se o unikátní prvočíslo (soustavy z) a délka jeho převrácené hodnoty je (l =) 104.
 4. Stejnou délku p.h. (t.j. 104) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(2n + 1) (lichý exponent) s výjimkou všech z(13*(2n+1)) (exponent, dělitelný 13), kde je l.p. = 8. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě čtyřcet osm z menších, než p.
 5. Prvočísla o délce p.h. l = 104 vždy vyhovují vzorci 104n + 1.
 6. Pro (kladné) základy p - z (kde z je některé z uvedených v předchozím bodě) platí, že jejich l.p. je také 104. Jinak řečeno, pro každé p, vyhovující vzorci 104n + 1, existuje právě dvacet čtyři párů z, jejichž vzájemný součet je roven p.
 7. zdaleka ne každé číslo gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0001(z) je prvočíslem. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 104n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 104.

Tabulka nejmenších unikátních p (U104)

editovat

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U104 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 104
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/104 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/104)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0001(z) (U104)
p 78919881726271091143763623681 97010607829826070873559937268360584022789501553441 2927682077813715874149933185385605053168690918973651083914101281
z 4 11 21
f k/104 2^5∙3^2∙5∙7∙17∙97∙193∙241∙673∙
∙65537∙22253377
2^2∙3^2∙5∙7∙11^4∙17∙19∙37∙61∙97∙241∙1117∙1777∙
∙10657∙20113∙6304673∙1106131489
2^2∙3^4∙5∙7^4∙11∙17∙61∙73∙193∙421∙433∙463∙673∙3181∙
∙62897∙300673∙1001713∙25392481∙518118697
Pokračování tabulky nejmenších unikátních p gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0000gggg0001(z) (U104)
p 97017233122231406154465131209399805363137992311432544898350215843520143135577193254714887953590001 357610906811373436670859760363145814329027863489668397921592716926320581366312566067769324812073987236440484801
z 110 201
f k/104 2∙3^2∙5^4∙7∙11^4∙37∙109∙571∙1201∙2437∙4621∙12101∙12211∙487793∙85546561∙7905878209∙
∙43944640657∙565701434449∙21435887953590001
2^3∙3^4∙5^2∙7∙17∙19∙67^4∙101∙2137∙4273∙5743∙17041∙20201∙89521∙555361∙125553877∙1746419041∙
∙78359118601444753∙2991084260906060533071994417

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte

editovat

Repunity

editovat