Wikiverzita:Jazyk stránky

Tato stránka není ještě hotová.

Základním jazykem stránek wikiverzity je čeština. Pro účely výuky nebo hostování se však některé stránky nebo jejich části mohou vyskytnout i v jiných jazycích.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit další použití, podrobnější popis.