Číselné soustavy/Metodika výpočtů pro kolegy

Tato stránka není ještě hotová.

Pro ty, kteří by byli ochotni poskytnout počítačový čas k provedení faktorizace "Céček", t. j. kompozit, neboli součinu neznámých, poměrně velkých prvočísel:

Postup Editovat

  1. Jdete na adresu [ht tp://ww w.alpertron.com.ar/ECM.HTM] (do adresy jsou úmyslně vloženy 2 x 2 mezery, ty si sami odstraňte). Upozornění: může způsobit zhroucení nedostatečně zabezpečeného PC s malou výkonností; k funkčnosti nástroje je zapotřebí mít nainstalovaný na PC JS (javaskript).
  2. Do prvního okénka (zadání) nakopírujete složené číslo
  3. Enter
  4. Do 4. okénka shora (vlevo od tlačítka [New curve]) vložíte vhodné číslo. To záleží na tom, kolik křivek je již prověřeno, nebo kolik jich prověřuje jiný kolega.
  5. Dále vpodstatě není třeba dělat nic, pouze čekat (a mezitím se vklidu věnovat jakékoliv jiné činnosti). Z praktického hlediska je vhodné si občas (třeba 2 x za den) poznamenat, která křivka se právě prověřuje (to najdete ve třetím okně odshora, za textem "Factoring ...(hausnumero) (n digits), Limit (B1=1000000; B2=100000000) Curve - za tímto "Curve" následující číslo. Důvod: pokud křivka narazí na místo, kde se nachází výsledek, vypíše se "Congruences found" a číslo té křivky zmizí (nebudete jej znát). V tom momentě nastává výpočet prvočísla, na které narazila křivka. Ten výpočet může trvat i značně dlouhou dobu (u velmi velikých prvočísel od několika hodin do mnoha dní). Pokud tedy budete muset práci PC přerušit, bude Vám chybět údaj, od které křivky by bylo nejekonomičtější začít.
  6. Jakmile nahoře uvedený nástroj začne pracovat, může v práci pokračovat i offline, za podmínky, že nebude zavřeno jej obsahující okno (nebo vůbec vypnut PC).

Nejzajímavější "Céčka" Editovat

(doplňte další potřebná)

  • 114631045740869534266318001286610142690524494520396981246471043971278929018007829004919425240266745516808941655486508709705186929082707571961178929739616177137811301413373731535644733411086363965710012997419835201: Trojková soustava, délka period l = 589; Curve: > 300 (pravděpodobně > 3000, ale to jsem neprověřoval; 213ciferné číslo) --Kusurija (diskuse) 1. 2. 2014, 14:52‎ (UTC)
  • 14582318040365030956822248464103797469594632028791728284035229987735181577300880387525239435686830191636826963658855981554669239: Patnáctková soustava, l = 127; Curve: > ?; 128ciferné číslo --Kusurija (diskuse) 26. 4. 2014, 16:16 (UTC)
    14582318040365030956822248464103797469594632028791728284035229987735181577300880387525239435686830191636826963658855981554669239 = 53079103097574553063805568426775890805467515544031669724935811 * 274728041533756987002423480929571398686198870146733976446789519549 --Tchoř (diskuse) 2. 6. 2014, 23:41 (UTC)
Tisíceré díky, Tchoři!! --Kusurija (diskuse) 4. 6. 2014, 05:42 (UTC)