Číselné soustavy/Převody mezi soustavami. Iracionální čísla

Tato stránka není ještě hotová.

Tato část projektu uvádí, shrnuje a částečně doplňuje údaje, uvedené v ostatních projektech číselných soustav. Iracionální čísla jsou renálná čísla, které nelze vyjádřit jako zlomek, tedy podíl dvou celých čísel. Jsou uvedeny převody některých populárnějších/známějších iracionálních čísel. Se stoupající hodnotou z základu klesá počet "spolehlivých desetinných/z-inných" míst při obdobné absolutní přesnosti. Pro přehlednost jsou čísla v desítkové soustavě, která je nám nejsrozumitelnější, uvedena ve druhém řádku. Ostatní soustavy podle vzrůstající hodnoty základu.

  • Základ soustavy je obvykle označován jako A. Pro potřeby tohoto projektu bude označován jako Z - tedy základ, nebo taky zbytek po dělení.
  • Odmocniny budou z praktických důvodů někdy uváděny jako mocniny se zlomkovým exponentem, čili
= 3^(1/2)


Tabulka převodů iracionílních čísel mezi soustavami Z 2 - 18
z
10 1,414213562373095101 1,73205080756887719317 2,23606797749978980505 3,1415926535897932384626
2 1,01101010000010011110011 1,101110110110011110101 10,00111100011011101111 11,0010010000111111011
3 1,1020112212220012122 1,2012021222212102212 2,02010100211201211 10,010211012222010211
4 1,122200213212121333 1,23231213223220112 2,033012323303130233 3,02100333122220202
5 1,20134202041300003 1,331223121331321211 2,10422324011324104 3,032322143033432
6 1,2252453142055233 1,422042321254545342 2,12255355315130334 3,0503300514151241
7 1,26203454521123261 1,506044021410166456 2,14365410625035104 3,06636514320361341
8 1,324047463177167 1,56663656413023125 2,1706736334577225 3,1103755242102643
9 1,364858055786153 1,65258772775118713 2,2110751732462407 3,1241881240744278
11 1,461355657A84463 1,8063A572A4467634 2,26622A90551252506 3,16150702865A4847
12 1,4B79170A07B8575 1,894B97BB96870486 2,29BB13254058991A 3,184809493B918664573A6
13 1,55004799B620603 1,969414570B398 2,30B8450664C7055C 3,1AC1049052A2C710051
14 1,5B285DD02A8766 1,A36A66CA36348 2,343AB04994826065 3,1DA75CDA813752B7
15 1,632E8655B494129 1,AEAA1136B1E16 2,381AE1C15E492C4 3,21CD1DC46C2B7AB6
16 1,6A09E667F3BCD 1,BB67AE8584CAA 2,31261415372151495 3,243F6A8885A308D313198A
17 1,70C09078F16GE 1,C799A7EG18A9 2,403DAD1AAAF771C 3,26FAG579ED6GDEA8GG2F
18 1,07:08:03:12:08:12:08:07:07:02:05 1,13:03:03:05:13:14:00:15:00:12:05 2,04:04:08:13:08:08:16:13:05:08:07 3,02:09:15:13:14:17:00:16:07:07