Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Projekt má za cíl vytvoření jazyka, který jsem pracovně nazval Urgesal. Tento umělý jazyk není motivován hledáním jednoduchých pravidel, nebo aby se snadno učil. Naopak dílčími cíli jsou, vytvoření robustního komplexního jazyka, svým rozsahem a složitostí co nejbližší přirozeným jazykům. V ideálním případě, takovým jazykem, který jazyk zmodernizuje a posune jej dál (ne však jednoduchostí ale spíše univerzálností a komplexností). Lze jej považovat za spíše složitější jazyk.

Cíle projektu editovat

  1. Vytvoření jazyka Urgesal
  2. Dostatečně univerzální a komplexní (jazyk pro běžný život, literaturu, vědu, diplomacii, filozofii a všechny ostatní oblasti)
  3. Flexní jazyk (flexe a derivace)

Struktura projektu editovat

Gramatika editovat

Základní editovat

Slovní druhy editovat

Větné struktury editovat

Morfologie editovat

  • Slabiky - tvary a struktura slabik (například CVC, VC atd.)
  • Morfy - struktura slov (radix, afix atd.)
  • Skládání slov - pravidla pro slovotvorbu

Slovník editovat

Úvahy editovat

Související projekty editovat

Poznámky editovat