Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Číslovka (numerale) je slovní druh, který vyjadřuje počet, pořadí, násobenost, díl celku atd.

Číslovky editovat

Číslovky patří mezi ohebné slovní druhy. Určuje se u nich pád. Jejich struktura je tvořena z kořene číslovky, jenž může v jiných situacích sloužit jako číslotvorná předpona udávající počet nebo dílce nebo číselné řády (například desítky - dekagram, stovky, tisíce - kilogram). Dále jsou blíže specifikované kmenovou bází a kmenovou koncovkou pro rozlišení typu čísel (základní, řadové, násobné atd.)

Základní číslovky editovat

Rozklad Číslovka Význam
an-k-a anka jedna
du-v-a duva dvě
tre-j-a treja tři
kvere-j-a kvereja čtyři
fare-j-a fareja pět
še-k-a šeka šest
se-k-a seka sedm
ose-k-a oseka osm
je-k-a jeka devět
un-k-a unka deset
Rozklad Číslovka Význam
an-un-k-a anunka jedenáct
du-un-k-a dúnka dvanáct
tre-un-k-a treunka třináct
kvere-un-k-a kvereunka čtrnáct
fare-un-k-a fareunka patnáct
še-un-k-a šeunka šectnáct
se-un-k-a seunka sedmnáct
ose-un-k-a oseunka osmnáct
je-un-k-a je-un-k-a devatenáct
Rozklad Číslovka Význam
du-un-t-a dúnta dvacet
tre-un-t-a treunta třicet
kvere-un-t-a kvereunta čtiřicet
fare-un-t-a fareunta padesát
še-un-t-a šeunta šedesát
se-un-t-a seunta sedmdesát
ose-un-t-a oseunta osmdesát
je-un-t-a jeunta devadesát
Rozklad Číslovka Význam
tau-v-a tauva sto
kau-v-a kauva tisíc
mau-v-a mauva milion

Řadové číslovky editovat

Rozklad Číslovka Význam
an-k-i anki [1] první
du-v-i duvi druhý
tre-j-i treji třetí
kvere-j-i kvereji čtvrtý
fare-j-i fareji pátý
še-k-i šeki šestý
se-k-i seki sedmý
ose-k-i oseki osmý
je-k-i jeki devátý
un-k-i unki desátý
Rozklad Číslovka Význam
tau-v-i tauvi stý
kau-v-i kauvi tisícátý
mau-v-i mauvi miliontý

Číslovky násobné editovat

Rozklad Číslovka Význam
an-t-e ante [2] jedenkrát
du-t-e dute dvakrát
tre-t-e trete třikrát
kvere-t-e kverete čtyřikrát
fare-t-e farete pětkrát
še-t-e šete šestrkát
se-t-e sete [3] sedmkrát
ose-t-e osete osmkrát
je-t-e jete devětkrát
un-t-e unte desátkrát
Rozklad Číslovka Význam
an-un-t-e anunte jedenáctkrát
du-un-t-e dúnte dvanáctkrát
tre-un-t-e treunte třináctkrát
kvere-un-t-e kvereunte čtrnáctkrát
fare-un-t-e fareunte patnáctkrát
še-un-t-e šeunte šectnáctkrát
se-un-t-e seunte sedmnáctkrát
ose-un-t-e oseunte osmnáctkrát
je-un-k-a je-un-t-e devatenáctkrát
Rozklad Číslovka Význam
du-un-b-e dúnbe dvacetkrát
tre-un-b-e treunbe třicetkrát
kvere-un-b-e kvereunbe čtiřicetkrát
fare-un-b-e fareunbe padesátkrát
še-un-t-a šeunbe šedesátkrát
se-un-t-a seunbe sedmdesátkrát
ose-un-t-a oseunbe osmdesátkrát
je-un-t-a jeunbe devadesátkrát
Rozklad Číslovka Význam
tau-t-e taute stokrát
kau-t-e kaute tisíckrát
mau-t-e maute milionkrát

Poznámky editovat

  1. Kromě toho že slovo "anki" vyjadřuje číslovku první. Tak je také kořenovým slovem (kořenem slova) s významem "prvorozený"
  2. Kromě toho že slovo "ante" vyjadřuje číslovku jedenkrát. Tak je také kořenovým slovem (kořenem slova) s významem "manželství". Tím vyjadřuje skrytý smysl "manželství až do smrti" nebo "manželství jedenkrát a dost".
  3. Číslovka "sete" může kromě významu "sedmkrát", vyjadřovat taky sadu po sedmy, nebo sadu obecně sete jako set (sada)