Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Morfy editovat

 • předpona (prefix)
 • kořen (radix)
 • přípona (sufix)
 • koncovka (postfix)


tvar ohebných slov editovat

 • obecná struktura — předpona-kořen-kmen-přípona-koncovka

Spojování Morfů editovat

 • Spojování morfů si nese sebou jisté obtíže v podobě problémů s návaznosti (klíč-zámek). Může docházet ke vzniku opakování hlásek nebo špatně vyslovitelné posloupnosti hlásek. Tyto nedokonalosti lze na morfologické úrovni řešit různými způsoby úprav, které redukují, sčítají či jinak upravují končený tvar (výsledek spojení).

Sčítání Morfů editovat

 • Sčítání stejných hlásek, výslednou hlásku prodlužuje
  • a + a → á … Například: aka-an → akán, una-al → unál, ada-ra-an → adarán
  • e + e → é … Například: eke-en → ekén, une-el → unél
  • i + i → í … Například: iki-in → ikín, uni-il → uníl
  • o + o → ó … Například: oko-on → okón, uno-ol → unól
 • Sčítání různých hlásek, má za následek změnu v jinou hlásku
  • a + e → i nebo e + a → i … Například: aka-en → akin, una-el → unil
  • a + i → e nebo i + a → e … Například: aka-in → aken, una-il → unel, aba-ra-im → abarem
  • e + i → o nebo i + e → o … Například: ake-in → akon, une-il → unol
  • a + o → u nebo o + a → u … Například: aka-on → akun, una-ol → unul
  • e + o → i nebo o + e → i … Například: ake-on → akin, une-ol → unilPoznámky editovat