Urgesal/Přídavná jména

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Přídavné jméno (adjektivum) je slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen.

Přídavná jména editovat

Přídavná jména rozlišují rod, číslo a pád. Kořenová báze přídavného jména je -aj-. Jejich struktura je podobná jako u ostatních ohebných slov: kořen (pefix, radix, sufix) - kmen (kmenová báze, koncovka) - flexní sufix - koncovka. Přičemž právě kmen charakterizuje přídavné jméno včetně stupňování. Flexní sufix uvádí pád a koncovka uvádí číslo.

Stupňování editovat

 • 1. stupeň — základní tvar, kořenová báze -aj-
 • 2. stupeň - kořenová báze -aj-oh
 • 3. stupeň - kořenová báze -aj-oh-aj

Příklad editovat

 • nefr (význam kořene "krása") → nefr-aj-im (-im rod ženský životný) → výsledné slovo nefrajim (krásná)
 • nefr (význam kořene "krása") → nefr-aj-an (-an rod mužský životný) → výsledné slovo nefrajan (krásný)
 • nefr (význam kořene "krása") → nefr-aj-om (-om rod střední životný) → výsledné slovo nefrajom (krásné)
 • nefr (význam kořene "krása") → nefr-aj-oh (-oh 2. stupeň) → výsledné slovo nefrajoh (krásnější)
 • nefr (význam kořene "krása") → nefr-aj-oh-aj (-oh-aj 3. stupeň) → výsledné slovo nefrajohaj (nejkrásnější)
 • gal (význam kořene "velikost") → gal-aj-im (-im rod ženský životný) → výsledné slovo galajim (veliká)
 • gal (význam kořene "velikost") → gal-aj-an (-an rod mužský životný) → výsledné slovo galajan (veliký)
 • gal (význam kořene "velikost") → gal-aj-om (-om rod střední životný) → výsledné slovo galajom (veliké)
 • gal (význam kořene "velikost") → gal-aj-oh (-oh 2. stupeň) → výsledné slovo galajoh (větší)
 • gal (význam kořene "velikost") → gal-aj-oh-aj (-oh-aj 3. stupeň) → výsledné slovo galajohaj (největší)

Poznámky editovat