Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Zájmeno (pronomen) je slovní druh, který zastupuje podstatná a přídavná jména.

Osobní zájmena editovat

Osoba Zájmeno jednotné Význam Zájmeno množné Význam
1. osoba ni nite my
2. osoba ka ty kate vy
3. osoba (mužský) nim on nimte oni
3. osoba (ženský) kam ona kamte ony
3. osoba (střední) šum ono šumte ona
  • zot — zvratné zájmeno „se“

Přivlastňovací zájmena editovat

Osoba Zájmeno jednotné Význam Zájmeno množné Význam
1. osoba niš můj nište náš
2. osoba kaš tvůj kašte váš
3. osoba (mužský) nimš jeho nimšte jejich
3. osoba (ženský kamš její kamšte
3. osoba (střední) šumš [1] šumšte
  • zoš — zvratné zájmeno „svůj“

Poznámky editovat

  1. představuje značku, že v češtině neexistuje ekvivaltní výraz