Urgesal/slovník kořenových slov

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Kořenové slovo je kořenovým základem slova, někdy může sloužit jako zjednodušená verze slov, slovní zásoba pro začátečníky nebo děti, ale především slouží jako kořeny k plnohodnotným slovům v. Některá slova mají více významů, některé významy se opakují ve více slovech. Přesnější a ohraničenější významy vznikají vytvářením plnohodnotných slov nebo závisí na kontextu. Každému významu je věnován samostatný řádek. Slovní druh není uváděn (lze jej však určit pouze relativně), protože se může měnit dle využití kořenu do plnohodnotného slova. Podstatné jméno kořenového slova se tak vhodnou modifikací může změnit v přídavné jméno nebo sloveso atd. Více informacích o modifikacích do plnohodnotných slov najdete na stránce (skládání slov). Kořenová slova se vyznačují především mnohovýznamovostí a starobylostí. Slova jsou přejata ze Sumerštiny, Akkadštiny, Sanskrtu, Arabštiny, Hebrejštiny, Májštiny, Egyptštiny, a jsou použitá v původní, předpokládané, zkrácené, jinak upravené formě, s původním významem, změněným významem, podobným významem. Užita v původní výslovnosti, upravené výslovnosti, české výslovnosti atd. Některá kořenová slova jsou přímo vymyšlena.

Kořenové slovo Česká trankripce Význam
ab [ˈab] voda
abgula [ˈabˌguˌla] vodnář
abi [ˈabi] dokud
abi [ˈabi] práce
abidiš [ˈabiˌdiš] příprava zemřelého
abidiš [ˈabiˌdiš] pohřeb
abidiš [ˈabiˌdiš] pohřebiště
abidiš [ˈabiˌdiš] hřbitov
abrupa [ˈabˌruˌpa] beztvarý
ada [ˈada] země
ada [ˈada] půda
ada [ˈada] otec
ada [ˈada] hlína
adalat [ˈadaˌlat] spravedlnost
adalat [ˈadaˌlat] soud
adhim [ˈadˌhim] intenzivní
adhim [ˈadˌhim] rychlí
adhim [ˈadˌhim] silný
adho [ˈadˌho] dolů
adho [ˈadˌho] pod
ag [ˈag] oheň
agner [ˈagˌner] hořet
agnur [ˈagˌnur] pálit
agru [ˈagˌru] beran
ahim [ˈaˌhim] nenásilí
ahu [ˈaˌhu] rameno
ajná [ˈajˌná] přikazovat
ajná [ˈaˌjná] vnímat
akar [ˈaˌkar] učitel
akrabu [ˈaˌkraˌbu] štír
alap [ˈaˌlap] býk
alep [ˈaˌlep] rohatý
alep [ˈaˌlep] dva rohy
ali [ˈaˌli] kde
alul [ˈaˌlul] rak
amana [ˈaˌmaˌna] potrava
amberes [ˈamˌbeˌres] hledání povznesení
an [ˈan] mužský element
an [ˈan] vesmír
ana [ˈana] vzduch
anéja [ˈanéˌja] rozdílný
anéja [ˈanéˌja] jiný
anga [ˈanˌga] úd
anga [ˈanˌga] končetina
angula [ˈanˌgaˌla] prst
angušta [ˈanˌguˌšta] palec
anib [ˈaniˌb] královský titul
anki [ˈanˌki] prvorozený
antu [ˈanˌtu] manželka
antu [ˈanˌtu] manželství
antu [ˈanˌtu] manžel
anu [ˈanu] nebe
anu [ˈanu] atom
anu [ˈanu] nejmenší
anu [ˈanu] ústní tradice
anum [ˈanuˌm] prapůvodní
anupat [ˈanu,pat] důsledek
anzu [ˈanˌzu] velitel
anzu [ˈanˌzu] hluboký vesmír
apa [ˈapa] dcera
apluva [ˈapˌluˌva] zaplavat
ar [ˈar] kruh
ara [ˈara] země
ara [ˈara] půda
ara [ˈara] zemědělská půda
arat [ˈarat] pocházet
arat [ˈarat] původ
arata [ˈaˌraˌta] doména
arata [ˈaˌraˌta] působiště
arata [ˈaˌraˌta] působení
arata [ˈaˌraˌta] hlavní obor působnosti
arata [ˈaˌraˌta] polarita
arkán [ˈarˌkán] rituál
arkán [ˈarˌkán] pravidlo kruhu
arkán [ˈarˌkán] opakování
arkán [ˈarˌkán] cyklus
asa [ˈasa] syn
asa [ˈasa] praxe
asar [ˈaˌsar] hvězda Orion
asar [ˈaˌsar] narození
asar [ˈaˌsar] mládí
ašade [ˈaˌšaˌde] vyzbrojen
ašade [ˈaˌšaˌde] vybaven
ašar [ˈaˌšar] kam
ašar [ˈaˌšar] vzdálený
aše [ˈaše] novinka
aše [ˈaše] nové
aše [ˈaše] inovace
ašita [ˈašiˌta] vybavení
ašita [ˈašiˌta] nějaké zařízení
ašita [ˈašiˌta] stroj
ašita [ˈašiˌta] mechanizmus
ašudu [ˈašuˌdu] vojenská výzbroj
ašur [ˈašuˌr] poutník
ate [ˈate] paže
atef [ˈaˌtef] dvourohá koruna
atha [ˈatˌha] teď
atha [ˈatˌha] nyní
bág [ˈbág] zahrada
bahás [ˈbaˌhás] komentář
bahás [ˈbaˌhás] výklad
bahás [ˈbaˌhás] mluvit
bél [ˈbél] pán
bhá [ˈbˌhá] koření
bhá [ˈbˌhá] vládce
bhá [ˈbˌhá] vládnout
bhá [ˈbˌhá] vládnoucí
bija [ˈbiˌja] semeno
bin [ˈbin] špatnost
bind [ˈbind] bod
bind [ˈbind] tečka
bind [ˈbind] zdroj
bire [ˈbiˌre] rozložení
bire [ˈbiˌre] rozbití
bire [ˈbiˌre] rozklad
biš [ˈbiš] majetek
brav [ˈbrav] pravit
brav [ˈbrav] vyprávět
bura [ˈbuˌra] miska
bura [ˈbuˌra] mísa
bura [ˈbuˌra] nádobka
bura [ˈbuˌra] nádoba
daru [ˈdaˌru] nutnost
daru [ˈdaˌru] potřeba
de [ˈde] nalévat
deva [ˈdeˌva] slovo
déva [ˈdéˌva] věda
dhi [ˈdhi] znalost
dilgan [ˈdilˌgan] ryba
diš [ˈdiš] duše zemřelého
diše [ˈdiše] duše
edar [ˈe,dar] Saturn
elutu [ˈeluˌtu] nahoře
endalat [ˈenˌdaˌlat] nespravedlnost
endalat [ˈenˌdaˌlat] nesoudit
epa [ˈepa] vnučka
erib [ˈepa] (být) v právu
esa [ˈesa] vnuk
eza [ˈeza] jíst
fastir [ˈfasˌtiˌr] vojenské opevnění
flastir [ˈflasˌtiˌr] vězení
gal [ˈgal] velký
gal [ˈgal] velikost
gam [ˈgam] muš
garm [ˈgarm] kost
garm [ˈgarm] silná kost
ge [ˈge] tvar
ge [ˈge] systém
gigir [ˈgiˌgir] zařízení
gigir [ˈgiˌgir] stroj
gigir [ˈgiˌgir] obíhající (kolem něčeho)
gigir [ˈgiˌgir] satelit
gu [ˈgu] jíst
gu [ˈgu] jídlo
gur [ˈgur] chutnat
gubu [ˈguˌbu] opírat
guruš [ˈguˌruš] pracovat
guruš [ˈguˌruš] těžce pracovat
guruš [ˈguˌruš] těžká práce
haja [ˈhaˌja] strach
haja [ˈhaˌja] úzkost
haja [ˈhaˌja] zděšení
haja [ˈhaˌja] nebezpečí
hal [ˈhal] stav
han [ˈhan] pán
han [ˈhan] člověk
heka [ˈheˌka] žába
heka [ˈheˌka] ošklivost
hilikar [ˈhiˌliˌkar] láska
hoga [ˈhoˌga] požitek
hrd [ˈhrd] hruď
hrd [ˈhrd] hrad
hrd [ˈhrd] hrdý
hunga [ˈhuˌnga] zbrojit
hunga [ˈhuˌnga] připravovat se na boj
ija [ˈija] černá barva
ija [ˈija] temný
ija [ˈija] temnota
ija [ˈija] tmavý
ija [ˈija] tajemný
ilu [ˈilu] záře
ilu [ˈilu] světlo
ilu [ˈilu] svítit
ilu [ˈilu] bůh
im [ˈim] ženský element
im [ˈim] hvězda
inan [ˈiˌnan] Venuše
inan [ˈiˌnan] plodnost
inan [ˈiˌnan] úrodnost
inuma [ˈiˌnuˌma] když
išon [ˈiˌšon] posvátnost
išon [ˈiˌšon] svatý
ištu [ˈišˌtu] poté co
ištu [ˈišˌtu] od té doby
ištuma [ˈišˌtuˌma] jestliže
ištuma [ˈišˌtuˌma] skutečně
jankahá [ˈjanˌkaˌhá] chodit
jankahá [ˈjanˌkaˌhá] chůze
jara [ˈjaˌra] učit
jara [ˈjaˌra] ukazovat
jara [ˈjaˌra] učit předváděním
jara [ˈjaˌra] názorné učení
ka [ˈka] vůle
ka [ˈka] univerzální síla
káb [ˈkab] včelí med
kadád [ˈkaˌdád] pomazání
kahen [ˈkaˌhen] princ
kam [ˈkam] práce
kam [ˈkam] pracoviště
kán [ˈkán] pravidlo
kán [ˈkán] zákon
kánon [ˈkán] zákoník
kapárhi [ˈkaˌpáˌrhi] čmelák
kapáš [ˈkaˌpáš] bohatý
kar [ˈkar] učení
kar [ˈkar] nauka
kar [ˈkar] přístav
kar [ˈkar] pohan
kar [ˈkar] urazit
kar [ˈkar] urážka
kar [ˈkar] nadřízený
kar [ˈkar] vyšší
kára [ˈkáˌra] mysl
kaš [ˈkaš] běžet
kax [ˈkach] hořkost
káx [ˈkách] nepříjemné
káx [ˈkách] nemylé
ki [ˈki] že
kikvu [ˈkikˌvu] plný
kima [ˈkiˌma] protože
kinu [ˈkiˌnu] blíženci
kita [ˈkiˌta] dole
kodeš [ˈkoˌdeš] slovo
kohen [ˈkoˌhen] kněz
kor [ˈkor] výška
kor [ˈkor] vysoký
kork [ˈkork] navýšenina
kors [ˈkors] stéblo
ksubur [ˈksuˌbur] kozoroh
kujuc [ˈkuˌjuc] patriot
kur [ˈkur] cizí země
kur [ˈkur] vrchol
kur [ˈkur] hora
kur [ˈkur] kámen
kuty [ˈkuˌty] káně
kvax [ˈkˌvach] kachna
kver [ˈkˌver] roh zvířete
lakha [ˈlakˌha] lev
lama [ˈlaˌma] dříve než
lamba [ˈlamˌba] základ
lamba [ˈlamˌba] podklad
lamba [ˈlamˌba] důvod
leb [ˈleb] srdce
ločaka [ˈloˌčaˌka] způsobující vidění
ločaka [ˈloˌčaˌka] pochopení
ločaka [ˈloˌčaˌka] zviditelnění
lub [ˈlub] toužit
lugubu [ˈluˌguˌbu] opěradlo
madra [ˈmadˌra] moudrost
madra [ˈmadˌra] pochopení
makta [ˈmakˌta] škola
malú [ˈmaˌlú] prázdný
mandra [ˈmanˌdra] cesta
mara [ˈmaˌra] Jupiter
maš [ˈmaš] dvojče
mel [ˈmel] žena
melek [ˈmeˌlek] král
mena [ˈmeˌna] ministr
méšu [ˈméˌšu] noc
midba [ˈmidˌba] poušť
mrit [ˈmrit] nesmrtelný
muruta [ˈmuˌruˌta] uvnitř
mušen [ˈmuˌšen] pták
múšu [ˈmúˌšu] den
nan [ˈnan] měsíc
napeš [ˈnaˌpeš] duše
nastira [ˈnasˌtiˌra] zpevnění
natin [ˈnaˌtin] dát
neb [ˈneb] Merkur
nefr [ˈneˌfr] krása
nergal [ˈnerˌgal] Mars
nid [ˈnid] dar
nin [ˈnin] sestra
ninda [ˈninˌda] chléb
oba [ˈoba] babička
oda [ˈoda] dědeček
pa [ˈpa] střelec
pač [ˈpač] peč
pač [ˈpač] pečení
pat [ˈpat] padat
per [ˈper] dům
pib [ˈpib] pít
plu [ˈplu] plavat
pu [ˈpu] směr odněkud někam
rešit [ˈreˌšit] počátek
roga [ˈroˌga] nemoc
rol [ˈrol] kolo
rozi [ˈroˌzi] růže
rupa [ˈruˌpa] forma
rupa [ˈruˌpa] existenčnost
rupa [ˈruˌpa] hmotnost
sag [ˈsag] hlva
saháru [ˈsaˌháˌru] otáčet
sal [ˈsal] mužský pohlavní orgán
sal [ˈsal] jazyk
sal [ˈsal] mluvený jazyk
sal [ˈsal] psaný jazyk
sama [ˈsaˌma] stejný
sama [ˈsaˌma] rovný
sáma [ˈsáˌma] poloha
sáma [ˈsáˌma] poloha těla
sáta [ˈsáˌta] dostat
sel [ˈsel] železo
sel [ˈsel] kov
selvita [ˈselˌviˌta] viživování
selvita [ˈselˌviˌta] kultivace
snuša [ˈsnuˌša] snacha
stira [ˈsˌtiˌra] stabilita
stira [ˈsˌtiˌra] pevnost
sug [ˈsug] obilí
súhrd [ˈsúˌhrd] přítel
sukhá [ˈsuˌkhá] příjemnost
sukhá [ˈsuˌkhá] slast
suš [ˈsuš] sušit
světa [ˈsvěˌta] světlá
šaf [ˈšaf] mysl
šaf [ˈšaf] rozum
šaf [ˈšaf] moudrost
šaf [ˈšaf] vědění
šaja [ˈšaˌja] zásoba
šaja [ˈšaˌja] odpočívadlo
šaja [ˈšaˌja] sklad
šám [ˈšám] říše
šama [ˈšaˌma] tráva
šém [ˈšém] moc
šém [ˈšém] síla
šeš [ˈšeš] bratr
širu [ˈšiˌru] pana
šitu [ˈšiˌtu] had
šrí [ˈšrí] malý
šu [ˈšu] jeho
šuhutu [ˈšuˌhuˌtu] obracet
šukar [ˈšuˌkar] pomlouvat
šukar [ˈšuˌkar] špinit
šva [ˈšˌva] kůň
tabi [ˈtaˌbi] stav
tabi [ˈtaˌbi] příroda
tabi [ˈtaˌbi] přírodní
tatra [ˈtarˌra] tam
tef [ˈtef] klam
tem [ˈtem] spolu
torax [ˈtoˌrach] rada
torax [ˈtoˌrach] rada k výkladu
torax [ˈtoˌrach] vyučování
torax [ˈtoˌrach] náuka
tres [ˈtˌres] třes
tres [ˈtˌres] třást
tres [ˈtˌres] stres
tuš [ˈtuš] sedět
ubiš [ˈuˌbiš] čas
ugar [ˈuˌgar] místo
um [ˈum] jakmile
urda [ˈurˌda] zakladatel
urdu [ˈurˌdu] jazyk
urdú [ˈurˌdú] vojenská disciplína
urdú [ˈurˌdú] kázeň
urdú [ˈurˌdú] vytrvalost
ursag [ˈurˌsag] hrdina
ursag [ˈurˌsag] válečník
urta [ˈurˌta] úředník
utu [ˈuˌtu] slunce
vada [ˈvaˌda] hádka
vajta [ˈvaˌjta] sjednocení
vis [ˈvis] viset
vita [ˈviˌta] život
zi [ˈzi] duchovno
zi [ˈzi] duchovní síla
zi [ˈzi] duchovní energie
ziba [ˈziˌba] vážit
ziba [ˈziˌba] váha
zig [ˈziˌba] zvednout
zu [ˈzu] hloubka
adž [ˈadž] živočišný tuk
ax [ˈach] životní síla
axe [ˈache] doba
axe [ˈache] obdobý
axe [ˈache] epocha
avar [ˈaˌvar] přejít
[ˈbá] metr
balat [ˈbaˌlat] paní
balat [ˈbaˌlat] balet
behen [ˈbeˌhen] rostlinný olej
ben [ˈben] muž
ben [ˈben] mladý muž
ben [ˈben] nováček
bener [ˈbeˌner] sladký
bener [ˈbeˌner] příjemný
damin [ˈdaˌmin] mocný
domin [ˈdaˌmin] nadřazený
feláh [ˈfeˌláh] rolník
hau [ˈhau] hledaná hodnota
hemu [ˈheˌmu] otrok
hemuk [ˈheˌmuk] služebník
heseb [ˈheˌseb] zaměstnanec bez kvalifikace
heseb [ˈheˌseb] nádeník
heseb [ˈheˌseb] pomocník
heseb [ˈheˌseb] pomocný dělník
heset [ˈheˌset] zpěvačka
hinex [ˈhiˌnech] kvalifikovaný zaměstnanec
xenet [ˈcheˌnet] válečný zajatec
čalnet [ˈčalˌnet] trofej
isfet [ˈisˌfet] chaos
mat [ˈmat] řád
mat [ˈmat] uspořádanost
jar [ˈjar] ráj
jezi [ˈjar] jazyk
ked [ˈked] hrnec
kedu [ˈkeˌdu] hrnčíř
kef [ˈkef] nůž
kenot [ˈkeˌnot] hořlavý knot (cvíčky)
kenotaf [ˈkeˌnoˌtaf] cvíčka
kut [ˈkut] jiný
kut [ˈkut] někdo
kutub [ˈkuˌtub] dokument
kutuba [ˈkuˌtuˌba] psát
kaf [ˈkaf] dlaň
mako [ˈmaˌko] bavlna
mer [ˈmer] kanál
mer [ˈmer] příkop
abmer [ˈabˌmer] vodní příkop
abmert [ˈabˌmerˌten] vodní trasa
mert [ˈmerˌten] trasa
merej [ˈmeˌrej] hráz
abmerej [ˈabˌmeˌrej] vodní hráz
merhet [ˈmerˌhet] rostlinný tuk
merha [ˈmerˌha] mirha
neb [ˈneb] zlato

Poznámky

editovat