Urgesal/Podstatná jména

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Podstatné jméno (substantivum) je slovním druhem, jenž označuje (pojmenovává) názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Je ohebným slovním druhem.

Podstatné jméno editovat

Podstatné jméno rozlišuje pády, číslo a rody. Existuje v mnoha deklinačních třídách. Má základní strukturu typu: {báze} - {kmen} - {koncovka} nebo v širší struktuře {pádová předpona} - {báze} - {kmen} - {koncovka}, kde pádová předpona je předponou lokálu a odlehčuje tím koncovce. V případě velmi přetížené koncovky lze použít tvaru {pádová předpona} - {báze} - {kmen} - {flexní přípona} - {koncovka}. Bází je myšlen lexikální element obvykle kořen, který může být dále ještě různě rozšiřován prefixy a sufixy. Z kmene lze často odvodit rod (primárně se však rod projevuje v koncovce) nebo rodovou tematickou kategorii nebo slovotvornou informaci.

Příklad některých podstatných jmen editovat

 • ada (význam kořene "otec") → ada-ra-an (pojmenování člověka -ra-, rod mužský životný -an) a+a=á; výsledkem je slovo adarán (otec).
 • ada (význam kořene "země", "půda", "hlína", "národ, společnost") → ada-lot-an; Výsledkem je slovo adalotan (národ, země, stát).
 • ada (význam kořene "země", "půda", "hlína", "národ, společnost") → ada-h-an; Výsledkem je slovo adahan (země, půda, hlína).
 • aba (význam kořene "matka") → aba-ra-im (pojmenování člověka -ra-, rod ženský životný -im) a+i=e; výsledkem je slovo abarem (matka).
 • oda (význam kořene "dědeček") → oda-ra-an, a+a=á; výsledkem je slovo odarán (dědeček).
 • oba (význam kořene "babička") → oba-ra-im, a+i=e; výsledkem je slovo obarem (babička).
 • asa (význam kořene "syn") → asa-ra-an; a+a=á; výsledkem je slovo asarán (syn).
 • apa (význam kořene "dcera") → apa-ra-im, a+i=e; výsledkem je slovo aparem (dcera).
 • esa (význam kořene "vnuk") → esa-ra-an, a+a=á; výsledkem je slovo esarán (vnuk) nebo esa-ra-am (rod střední -am), a+a=á; výsledkem je slovo esarám ((to) vnouče).
 • epa (význam kořene "vnučka") → epa-ra-im, a+i=e; výsledkem je slovo eparem (vnučka).
 • gam (význam kořene "muž") → gam-ra-an, a+a=á; výsledkem je slovo gamrán (muž).
 • mel (význam kořene "žena") → mel-ra-im, a+i=e; výsledkem je slovo melrem (žena).
 • rozí (význam kořene "růže") → rozí-ra-im, a+i=e; výsledkem je slovo rozírem (růže).
 • sel (význam kořene "železo") → sel-h-ir ( jména látková -h-, rod ženský neživotný -ir); výsledkem je slovo selhir (železo).
 • Kenjiro (vlastní jméno přejaté) → Kenjiro-han (vlastní jméno - nulová kořenová báze, rod mužský životný -han); výsledkem je slovo Kenjirohan (Kenjiro v Urgesalštině).
 • rol (význam kořene "kolo") → rol-sob-er (pojmenování předmětů -sob-, rod střední neživotný -er); výsledkem je slovo rolsober (kolo "od auta").
 • tem (význam kořene "spolu") → tem-lot-er (pojmenování hromadné -lot-, rod střední neživotný -er; výsledkem je slovo temloter (tým).
 • tem (význam kořene "spolu") → tem-ut-er (abstraktní pojmenování -ut-, rod střední neživotný -er); výsledkem je slovo temuter (spojení).

Výrazy ada a aba jsou kořenová slova. Pro svou jednoduchost jsou používány z počátku dětmi jakousi dětskou řečí (zjednodušená varianta jazyka Urgesal, která je ale i vhodná pro začátečníky). Dospíváním se přechází na komplexnější formu jazyka, tedy běžnou Urgesalštinu. Takovéto rozšiřované skládání slova má i další důvod. Lze vytvořit i neživotný tvar ada-ra-ar (adarár "neživý otec"), aba-ra-ir (abarer "neživá matka"). Což se hodí například do věty typu "Traktor je otcem tanků" přičemž tím můžeme vystihnout neživou povahu otce ve formě traktoru.

Rod editovat

Podstatné jméno v Urgesalštině má tři rody: mužský, ženský a střední. Každý rod bere v úvahu životnost a neživotnost

Číslo editovat

Podstatné jméno má v Urgesalštině tři čísla: jednotný, dvojný, množný. Dvojné číslo se užívá nejčastěji pro párové elementy jako části těla nebo oblečení, ale lze jej obecně použít všude tam, kde je zapotřebí vyjádřit počet dvou. Pro konkrétnější počet je použito číslovek.

Pokud kmen slova končí na samohlásku použije se souhláska, pokud kmen končí na souhlásku použije se samohláska.

Jednotné Dvojné Množné
-í, -p -e, -k


Příklad editovat

číslo jednotné číslo dvojné číslo množné
adarán (otec) adarání adaráne
abarem (matka) abaremí abareme
gamrán (muž) gamrání gamráne
melrem (žena) melremí melreme
ada (táta) adap adak
aba (máma) abap abak

Pád editovat

Poznámky editovat