Latina pro začátečníky

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Cíl kurzuEditovat

Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení s latinským jazykem k četbě jednodušších textů pomocí slovníku a ke schopnosti dorozumět se na základní úrovni s jiným latinsky hovořícím nebo píšícím současníkem.

Struktura kurzuEditovat

Kurs sestává z jednotlivých lekcí, které odkazují na příslušné kapitoly gramatiky a předpokládají možnost a schopnost dohledávat si slova v latinsko-českém a česko-latinském slovníku.

Lekce je možno probírat jednak samostudiem, jednak v souběhu s kroužkem latiny probíhajícím na pražském Waldorfském lyceu. Ve školním roce 2020–2021 se tento kroužek nebude pravidelně setkávat, na ročníkové stránce Latina pro začátečníky/2020 se však můžete i v tomto roce zapsat mezi účastníky a na diskusní stránce konzultovat s učitelem. V případě zájmu budou v průběhu roku přibývat stránky pro domácí úkoly k jednotlivým lekcím.

Jednotlivé lekceEditovat

...

PomůckyEditovat