Latina pro začátečníky

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Cíl kurzuEditovat

Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení s latinským jazykem k četbě jednodušších textů pomocí slovníku a ke schopnosti dorozumět se na základní úrovni s jiným latinsky hovořícím nebo píšícím současníkem.

Struktura kurzuEditovat

Kurs sestává z jednotlivých lekcí, které odkazují na příslušné kapitoly gramatiky a předpokládají možnost a schopnost dohledávat si slova v latinsko-českém a česko-latinském slovníku.

Lekce je možno probírat jednak samostudiem, jednak v souběhu s kroužkem latiny probíhajícím na pražském Waldorfském lyceu. Podrobnosti o běhu kursu ve školním roce 2021–2022 najdete na ročníkové stránce Latina pro začátečníky/2021. Samouk nechť si probírá lekce svým tempem. Kdo se chce připojit k tempu našeho kroužku a případně komunikovat s ostatními žáky, toho prosím, aby se ozval v diskusi aktuálního běhu kursu, nebo se přímo zapsal mezi účastníky na stránce aktuálního běhu kursu.

Jednotlivé lekceEditovat

...

PomůckyEditovat