Latina pro začátečníky

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Cíl kurzu editovat

Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení s latinským jazykem k četbě jednodušších textů pomocí slovníku a ke schopnosti dorozumět se na základní úrovni s jiným latinsky hovořícím nebo píšícím současníkem.

Struktura kurzu editovat

Kurs sestává z jednotlivých lekcí, které odkazují na příslušné kapitoly gramatiky a předpokládají možnost a schopnost dohledávat si slova v latinsko-českém a česko-latinském slovníku.

Lekce je možno probírat jednak samostudiem, jednak v souběhu s kroužkem latiny probíhajícím na pražském Waldorfském lyceu. Ve školním roce 2023–2024 se tento kroužek koná v úterý 16.30–17.30 počínaje 7. listopadem; nejste-li studenti Waldorfského lycea, můžete se k postupu kroužku připojit na jeho samostatné kurzovní stránce. Pokud byste jakožto samouci postupující podle kurzu potřebovali konzultovat s učitelem, obraťte se na uživatele Mmh.

Jednotlivé lekce editovat

...

Pomůcky editovat