Wikiverzita:Úrovně vzdělávání

Tentýž obsah můžeme podat různým způsobem, podle toho, komu jej sdělujeme. Jinou formu potřebuje žák základní školy, jinou vysokoškolák, jinou odborník z praxe, jinou začátečník v oboru, jinou ostřílený expert — každý z nich přichází s jinými znalostmi, které můžeme při výkladu předpokládat, a s jinou schopností zpracovávat to, co vykládáme.

Uvedení v klasifikační nálepce editovat

Pro koho jsme ten či onen vzdělávací materiál psali, můžeme na Wikiverzitě sdělit pomocí parametru úroveň v klasifikační nálepce. Tento údaj samozřejmě nemá uživatele nikterak omezovat, nýbrž autorovi stránky dát možnost sdělit, z jakých předpokladů bude vycházet, a čtenářům stránky dát možnost se tyto předpoklady rámcově dozvědět už při letmém pohledu na stránku. I žák základní školy se může účastnit kurzu psaného pro vysokoškoláky, jen se zkrátka bude muset přizpůsobit vysokoškolské úrovni znalostí i způsobu práce s informacemi.

Údaj o vzdělávací úrovni může specifikovat stupeň školy („předškolní“, „základní škola“, „střední škola“, „vysoká škola“), a to v případě potřeby i podrobně („1. až 3. třída základní školy“), může specifikovat úroveň znalostí v rámci pojednávaného předmětu („začátečníci“, „pokročilí“), nebo také může specifikovat zvláštní vzdělávací předpoklady („lékaři“, „speciální pedagogové“, „znalost LPC“).

Pro uvedení údaje o vzdělávací úrovni jsou v klasifikační nálepce k dispozici parametry úroveň, úroveň2 a úroveň3. Pro lepší formátování je vhodné uvést různé údaje (např. stupeň školy a pokročilost) do různých parametrů, ale právě tak je možno oddělit údaje v jednom parametru značkou <br />, která způsobí odřádkování, a podle potřeby zabránit odřádkování mezi slovy značkou &nbsp;:

  úroveň=vysoká&nbsp;škola
  úroveň2=začátečníci
  úroveň3=znalost&nbsp;PERLu<br />znalost&nbsp;účetnictví

Vyjma formátovacího <br /> a &nbsp; by parametry měly být zadávány prostým textem, složitější formátování a zejména odkazy neumí současná verze klasifikační nálepky zpracovat. Případné odkazy pro lepší pochopení vstupních předpokladů je proto potřeba umístit například do úvodu hlavní stránky projektu.

Zvláštní případy editovat

Pokud stránka není vytvořena pro žádnou konkrétní úroveň vzdělávání, můžeme v klasifikační nálepce nechat parametr úroveň nevyplněný, v klasifikační nálepce se pak údaj o úrovni vzdělávání vůbec neobjeví. Této možnosti by se ovšem nemělo nikdy využívat v případě kurzů.

Pokud je stránka vytvořena pro čtenáře nebo spolupracovníky se zcela specifickými, ve stručné podobě obtížně charakterizovatelnými požadavky, je možno uvést místo všech jednotlivých specifikací jen jednopísmennou zkratku „S“ do parametru úroveň, a do šablony se pak vypíše údaj „specifické předpoklady“. V takovém případě by ovšem předpoklady měly být popsány na hlavní stránce projektu.

Kategorizace podle úrovní vzdělávání editovat

Z uvedení úrovně vzdělávání v klasifikační nálepce neplyne žádná automatická klasifikace. Úrovně vzdělávání totiž podle současné konvence mohou být udávány velmi různorodě a správné zařazení do kategorie není možno automaticky rozpoznat. Případné začlenění do kategorií podle vzdělávací úrovně je tedy nutno udělat ručně podle vlastního uvážení.