Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka má býti hlavním rozcestníkem ke všemu, co se přímo týká latiny na české Wikiverzitě (a v odůvodněných případech i mimo ni), tedy ke stránkám o latinské gramatice, k latinským textům a rozcestníkům vedoucím na tyto texty, ke kurzům latiny a pod.

Je-li možno, používejte ve všech textech gramatického a učebnicového charakteru standardní český zápis délek samohlásek, tedy vodorovnou čárku neboli makron pro označení dlouhé samohlásky (Ā, ā, Ē, ē, Ī, ī, Ō, ō, Ū, ū, Ȳ, ȳ), oblouček neboli breve pro označení krátké samohlásky tam, kde je potřeba krátkost zdůraznit (Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ĭ, ĭ, Ŏ, ŏ, Ŭ, ŭ; pro ypsilon se zdá, že Unicode potřebný znak neobsahuje, tak doufejme, že ho nebude zapotřebí) a dvojtečku neboli dierezi tam, kde je potřeba označit, že se samohláska nemá číst jednoslabičně se samohláskou předcházející (Ë, ë). Pokud tyto znaky neumíte naťukat ze své klávesnice, použijte buď rubriky Zvláštní znaky v nástrojích editačního okna, nebo si je nakopírujte z této stránky.

Materiály zde na Wikiverzitě editovat

Latinská gramatika editovat

Latinské texty editovat

Tématické slovníčky editovat

Pomocné stránky editovat

Kurzy latiny editovat

Jednotlivé projekty editovat

Jiné projekty nadace Wikimedia editovat

Latinské mutace sesterských projektů editovat

Jiné stránky na sesterských projektech editovat

Studijní zdroje na webu editovat

Rozcestníky a úložiště zdrojů editovat

Zdroje textů editovat

Online gramatiky editovat

Online slovníky editovat

Online učebnice a kurzy editovat

Lidé a společenství editovat

  • Latin Language Blog — blog o latině a klasické římské kultuře (en)
  • Nova Roma — společnost pro obnovu klasické římské kultury a náboženství, stránky obsahují též mnoho zdrojů k latině (en)
  • Imperium Romanum — klub o klasickém Římě a o latině na komunitním serveru Okoun (cs)