Wikiverzita byla založena především jako wiki univerzita, tedy jako vysoká škola spočívající na wiki technologii, distribuované spolupráci a svobodných licencích. V obsahu Wikiverzity proto zaujímají stěžejní místo projekty, které umožňují studium určitého tématu pod odborným vedením — kurzy.

Struktura kurzu editovat

Už samotné slovo „kurz“, odvozené z latinského „cursus“, napovídá, že se nejedná o jednorázové poučení či jednoúčelový návod, nýbrž o systematicky vybudovanou cestu k nějakým znalostem či dovednostem. Účastník kurzu je veden postupně různými lekcemi, stupni, kroky, úrovněmi, které na sebe vzájemně navazují a staví. Kurz je proto jen ve výjimečných případech tvořen jedinou samostatnou stránkou; obyčejně se naopak skládá z mnoha stránek, věnovaných jednotlivým lekcím, průběžnému procvičování, domácím úkolům, testům, doprovodným učebním materiálům atd.

Kvůli udržení přehledu je proto nutné, aby pro kurz, který se skládá z více než jedné stránky, byla zřízena samostatná kategorie, do níž, resp. do jejích podkategorií by měly být zařazeny všechny stránky, které patří ke kurzu, ale žádné jiné. Tato kategorie se zpravidla označuje stejným názvem jako samotný kurz, a podkategorie jsou pojmenovány rozšířením tohoto názvu o lomítko a rozlišovač. Tak má třeba kurs Latina pro začátečníky svou kategorii Kategorie:Latina pro začátečníky a v ní podkategorie podle ročníků, kdy se konal pod doprovodem učitele (Kategorie:Latina pro začátečníky/2012, Kategorie:Latina pro začátečníky/2015).

Označení stránek kurzu editovat

Všechny stránky patřící ke kurzu by měly být opatřeny klasifikační nálepkou, v níž je jako typ obsahu uveden kurz (je možný i pravopis kurs, oba výrazy jsou brány jako synonyma), a pokud se nejedná o výjimečný kurz jednostránkový, pak rovněž jméno kategorie, v níž (nebo v jejíchž podkategoriích) jsou umístěny všechny stránky kurzu.

V případě kurzů by rovněž měla být vždy stanovena a v klasifikační nálepce uvedena úroveň, na které se kurz pohybuje, resp. kterou očekává vedoucí kurzu od jeho účastníků. Tato úroveň může být pro celý kurz stejná (tedy například celý kurz je veden na středoškolské úrovni), nebo se smysluplně měnit pro různé části kurzu (tedy například první úsek kurzu může být pro začátečníky, další pro mírně pokročilé atd.).