Latina/Lexikální témata/Kalendář

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Základní pojmy editovat

kalendář = fāstī, -ōrum, m.; kalendārium, calendārium, -iī, n.
čas = tempus, -oris, n.
den = diēs, -ēī, m. f.[1]
týden = hebdomas, -adis, f.; septimāna, -ae, f.
měsíc = mēnsis, -is, m.
rok = annus, , m.
přestupný rok = (annus) bisextilis, -is, m.[2]
přestupný den = (diēs) bisextus, , m.[2]

Roční období editovat

jaro = vēr, vēris, n.
léto = aestās, -ātis, f.
podzim = autumnus, , m.
zima = hiems, hiemis, f.

Dny v týdnu editovat

den v týdnu = diēs hebdomadis, -ēī, m./f.; fēria, -ae, f.
neděle = diēs Sōlis; Sōlidiēs, -ēī, m./f.; (diēs) Dominica, -ae, f.
pondělí = diēs Lūnae; Lūnidiēs, -ēī, m./f.; fēria secunda, -ae -ae, f.
úterý = diēs Mārtis; Mārtidiēs, -ēī, m./f.; fēria tertia, -ae -ae, f.
středa = diēs Mercuriī; Mercuridiēs, -ēī, m./f.; fēria quārta, -ae -ae, f.
čvrtek = diēs Iovis; Iovidiēs, -ēī, m./f.; fēria quīnta, -ae -ae, f.
pátek = diēs Veneris; Veneridiēs, -ēī, m./f.; fēria sexta, -ae -ae, f.
sobota = diēs Sāturnī; Sāturnidiēs, -ēī, m./f.; Sabbata, -ōrum, n.

Měsíce římského kalendáře editovat

leden = Iānuārius (mēnsis), -iī, m.
únor = Februārius (mēnsis), -iī, m.
březen = Mārtius (mēnsis), -iī, m.
duben = Aprīlis (mēnsis), -is, m.
květen = Maius (mēnsis), Maiī, m.
červen = Iūnius (mēnsis), -iī, m.
červenec = Iūlius (mēnsis), -iī, m.; Quintīlis (mēnsis), -is, m.
srpen = Augustus (mēnsis), , m.; Sextīlis (mēnsis), -is, m.
září = September (mēnsis), -bris, m.
říjen = Octōber (mēnsis), -bris, m.
listopad = November (mēnsis), -bris, m.
prosinec = December (mēnsis), -bris, m.

Svátky editovat

svátek (později všední den) = feria, -ae, f.
pevně stanovený svátek = feria stativa
každoročně určovaný svátek = feria conceptiva
svátek vyhlašovaný konzuly/prétory/diktátorem = feria imperativa
veřejný svátek = feria publica
soukromý svátek = feria privata
rodový svátek = feria gens

Antické římské svátky editovat

Kalendy = Kalendae (Kal.), -arum, f.
Nóny = Nonae (Non.), -arum, f.
Idy = Ides (Id.), -uum, f.
označení pro den přímo před Kalendami, Nónami nebo Idami = pridie
ostatní dny – jakýkoli den kromě Kalend/Nón/Id nebo dní přímo před nimi = ante diem
svátek pastýřů uctívajících Luperca = Lupercalia, -ium/-iorum, n. pl.
den soutěží koňských spřežení = Equiria, -ium/-iorum, n. pl.
svátek bohyně Tellus = Mater Tellus, -tris, f.
svátky zemřelých = Feralia, Lemuria, Larentalia, -ium, n. pl.
svátek Neptuna = Neptunalia, -ium, n. pl.
svátek očisty zbraní = Armilustrium, -i, n.
svátek Saturna = Saturnalia, -ium/-iorum, n. pl.

Křesťanské svátky editovat

Velikonoce = Pascha, -ae, f.
Všech svatých = Dies Omnium Sanctorum, -i, m.
Vánoce = Nativitas, -is, f.

Poznámky editovat

  1. Mužský rod se používá ve významu dne jako časového určení i časové jednotky, jen den ve smyslu lhůty („den odevzdání práce“) se označuje rodem ženským.
  2. 2,0 2,1 Názvy bisextus a bisextilis jsou odvozeny z toho, že délka roku se původně dorovnávala zdvojením (bi-) 24. února, tedy šestého (sextus) dne před kalendami březnovými.