Krizové řízení pandemie

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

ÚvodEditovat

Výzkumný projekt, který se zabývá krizovým řízením pandemie. Do jisté míry se však zabývá také řízením ostatních krizí, včetně řízením krizí ekonomických a řízením krizí podnikových. A to především kvůli srovnání metodologie řízení krizí.

CílEditovat

 • Cílem projektu je vytvoření dokumentace řízení pandemie a vývoje metodiky krizového řízení a jeho vylepšování.

MotivaceEditovat

MetodikaEditovat

Metodika tohoto výzkumu je založena především na srovnávací metodě. Porovnává různé dokumenty, diplomové a bakalářské práce, novinové články a webové články a různé další informace. Právě proto je uvádění zdrojů v tomto projektu doslova klíčové. To znamená že projekt shromažďuje informace, cituje a uvádí zdroje. Na jejichž základě provádí analýzu informací. Výsledkem je větší pochopení problematiky křížového řízení v případě padneme. Na jehož základě vzniká cíl projektu, tedy vytvoření a zdokonalení krizového plánu.

V žádném případě projekt neslouží ke kritice vlády ČR ani jakékoliv jiné (každá vláda na světě zvládala pandemii covid19 2020 po svém a žádná vláda to neměla lehké, někdo chyboval více a někdo méně, ale každý dělá chyby, nikdo nejsme dokonalý). Co je nebo není chyba, se ukazuje a projevuje s určitým zpožděním (časovým odstupem). Proto jakékoliv kritické argumenty uvedené v projektu jsou konstruktivní kritikou, jenž posouvají projekt dál. Protože umožnují položit si důležité otázky a hledat na ně odpověď. V žádném případě projekt neslouží ke zviditelnění ani jakékoliv jiné propagaci. Důvody projektu jsou čistě výzkumné.

VýzkumEditovat

 
Vývojové fáze pandemie
 
Pandemický index závažnosti

Pro rozsáhlost projektu je výzkum členěn na kapitoly.

Metodické příručky a jejich nácvikEditovat

Výsledná zprávaEditovat

Tabulky a pomocné stránkyEditovat

 • Klasifikace ekonomických činností - Tabulky přehledu různých činností v ekonomice (druhy odvětví, podniků atd.) pro účely řízení ekonomických a zdravotnických plánů v krizovém řízení pandemie
 • Klasifikace onemocnění - Kódy nemocí pro účely řízení zdravotnických plánů v krizovém řízení pandemie

Úvahy, eseje a výzkumy související s pandemiíEditovat

Související Wikiverzitní projekty a stránkyEditovat

LiteraturaEditovat

základní:

 1. ŠAMAJ, Martin. Krizový management ve zdravotnictví Management rizik [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/OSE/Krizovy_management_ve_zdravotnictvi_Management_rizik.pdf. Studijní text. Univerzita Palackého v Olomouci.
 2. UNITED STATES. HOMELAND SECURITY COUNCIL. National Strategy for Pandemic Influenza: Implementation Plan [online]. 2006-05. United States. White House Office: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 [cit. 2020-04-29]. ISBN 978-1503021471. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pandemic-influenza-implementation.pdf
 3. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Pandemický plán České republiky [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/Pandemicky_plan_CR.pdf
 4. HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA (ECOSOC). Dopady pandemií na světové hospodářství [online]. 2009 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Dopady-pandemií-na-světové-hospodářství-ECOSOC1.pdf
 5. MOORE, MD, MPH - Kristine A., DPhil - Marc LIPSITCH, MA - John M. BARRY a PhD, MPH - Michael T. OSTERHOLM. COVID-19: The CIDRAP Viewpoint [online]. USA, Minnesota: University of Minnesota, 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf

krizové řízení pandemie a epidemie:

 1. TOMÁŠ, Michal. Stávající možnosti řešení mimořádných epidemiologických situací [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ptdm11/>. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. zdroj: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/80852/FBMI-DP-2017-Tomas-Michal-2016_2017_LS_t_dp_383722_9035_tomasmi5_1502904067.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 2. MATĚJOVSKÝ, Jan. Možnosti provedení dekontaminace personálu a techniky zdravotnické záchranné služby. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 46 s. zdroj: https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/118622/MAT0043_FBI_N3908_3908T007_2016.pdf?sequence=1
 3. ŠULC, Stanislav. Panika ze smrtelné choroby na stránkách českého „seriozního“ tisku (BSE, SARS). Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2008. 109 s. Vedoucí práce PhDr. Otakar Šoltys, CSc. zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108422/120115314.pdf?sequence=1
 4. BENDROVÁ , Lucie. Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v ČR v případě vážné pandemie. Diplomová práce, Kladno 2016. zdroj: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/67523/FBMI-DP-2016-Bernardova-Lucie-prace.pdf?sequence=1&isAllowed=y