Programování pro hračičky/Měniči/2022

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Ve školním roce 2022/2023 probíhá skupinová výuka na hráčské cestě Programování pro hračičky od září 2022 do dubna 2023 souběžně s hodinami programování 4. ročníku pražského Waldorfského lycea. Rozvrh počítá s jednou hodinou na týden (ve dvou skupinách ve čtvrtek 12.00–12.45 a 12.55–13.40), obsahy kurzu jsou proto rozděleny po týdnech a dávka učiva pro jednotlivý týden rozsahem odpovídá jedné vyučovací hodině.

Účastníci kurzu mohou s lektorem kurzu nebo s ostatními účastníky komunikovat v rámci hry Prahy či po jakýchkoli dalších kanálech, ale dotazy, které mohou principiálně zajímat i ostatní účastníky kurzu, je vhodné psát na diskusní stránku tohoto běhu kurzu, a dotazy, které by mohly zajímat všechny hráče Prahů, do diskusního klubu Prahy na serveru Okoun.

Týden 4.–10. září editovat

 • V kurzu budeme postupovat podle měničského kurzu Programování pro hračičky. V popisu úkolů na aktuální týden na této stránce (tedy na místě, na které zrovna koukáte) vždy najdete odkaz na lekce, s nimiž budeme během týdne pracovat, a případné doplňující pokyny.
 • Ve hře Prahy byste nyní všichni měli mít založenu funkční postavu. Pokud někdo ještě nemá (pak je to pravděpodobně zájemce, který se připojil dodatečně), měl by si ji obratem založit a nahlásit ji uživateli Mmh, který tento kurz vede.
 • Pokud již Prahy znáte (což by mělo platit pro celou školní skupinu), projděte se hrou a občerstvěte si, jak se ovládá, zjistěte, kde se nacházíte, snažte se sejít s ostatními. Pokud jste v Prazích poprvé, pak si podle herní nápovědy, příp. též podle návodu zde na Wikiverzitě vyzkoušejte ovládání hry a pokuste se zorientovat v jejím textovém světě.
 • Při zacházení se světem hry pozorujte jeho objektovou strukturu, tedy to, co je podrobněji popsáno v 1. lekci měničského kurzu. Zkuste si uvědomit, jaké všechny objekty ve hře potkáváte, jak jsou tyto objekty vůči sobě umístěny a jaké mají další vlastnosti.
 • Jako vodítko v poznávání herního světa a návod k procvičování obsahu 1. lekce vám poslouží úkoly uvedené v závěru lekce.
 • Pokud vám to jde dobře, tak především zkuste trochu pomoci pomalejším spolužákům — to je princip, který se budeme snažit dodržovat během celého kurzu, abychom jím co nejvíce mohli postupovat společně.

Upozornění na časté chyby editovat

 • Když se odhlašujete ze hry, tak to nedělejte tak, že prostě zavřete okno, ale tím, že ve hře napíšete příkaz konec. Tím se vám uloží aktuální herní stav a ze hry skutečně zmizíte. (Když neukončíte příkazem konec, tak po vás ve hře nejprve nějakou dobu straší zkamenělina, což znamená hráče, kterému se přerušilo spojení — pak se předpokládá, že spojení se přerušilo omylem, a nějakou dobu se čeká, zda se znovu připojíte.)

Týden 11.–17. září editovat

 • Pokračujeme se seznamováním s objektovou strukturou virtuálního světa Prahů. Už minule jsme si uvědomili, že objekty mají nejen různé vlastnosti, ale dá se s nimi i různě zacházet. Nyní si k tomu uvědomíme i rozdíl mezi reálnými a virtuálními objekty (pozor, obojí ve virtuálním světě!), tedy mezi objekty, které samostatně komunikují s jinými objekty ve hře, a objekty, které jsou jen vlastnostmi jiných objektů. To všechno najdeme popsáno ve 2. lekci měničského kurzu.
 • Ve hře se nyní také vydáme za prvním větším cílem. Protože se chceme stát měniči (tedy uplatňovateli programátorských fíglů v herním světě), musíme nejprve opustit začátečnický dům, k čemuž musíme splnit první z vytyčených úkolů (tzn. questů, jak se někdy říká), které Prahy hráčům nabízejí. O tom mluví 3. lekce, ale máme tu k tomu i obšírnější návod. Takže do toho, ať se nám co nejdříve podaří opustit začátečnické místnosti a vydat se volně po herních světech!
 • Pokud už máte první úkol splněn, nebo jste dokonce už opustili Dům, pak prosím především pomozte pomalejším spolužákům. Čím dříve budeme všichni z domu venku, tím dříve se budeme moci pustit do měnění herního světa.

Týden 18.–24. září editovat

 • Společnými silami se nyní pokoušíme především opustit Dům, tedy uvařit lektvar, nanést si ho na oči a tajnými dveřmi prolézt do Jeruzaléma, potupně okupovaného Římany. Pro uvaření lektvaru vizte minulý týden, pro Jeruzalém pod římskou nadvládou vizte film Život Briana.
 • Jeruzalém ovšem není naším cílem. Musíme dojít na Calenhad, tedy z Římské říše za vlády císaře Nerona se dostat do Středozemě krátce před koncem třetího věku. Tam se můžeme dostat po různých cestách, ale tu nejstandardnější najdete popsánu z první poloviny ve 4. lekci a ze druhé poloviny v 5. lekci.
 • Dokud někdo ze skupiny vězí v Domě, všichni pokročilejší mu pomáhejtež, aby se dostal z Domu do Jeruzaléma. Dokud někdo nedošel na Calenhad, všichni pokročilejší mu pomáhejtež, aby se tam dostal. Ale samozřejmě, když cestou najdete něco zajímavého, neváhejte to prozkoumat či vyzkoušet, někdy později se to může hodit.

Týden 25. září – 1. října editovat

 • Postupujeme dál a naším cílem je stát se členy Bratrstva změny. Provázejí nás přitom 4. a 5. lekce měničského kurzu.
 • Vzájemně si pomáháme, abychom se do Bratrstva dostali co nejdříve všichni. Ale samozřejmě, stejně jako doposud, když jsme dost pokročilí a zrovna naši pomoc nikdo nepotřebuje, můžeme objevovat, prozkoumávat a zkoušet, co všechno se nám ve hře naskytne.

Týdny 2.–29. října editovat

V těchto týdnech školní skupině odpadají pravidelné hodiny informatiky kvůli profesním praktikům a následně podnikatelskému projektu. Kdo chce, může postupovat dále na vlastní pěst, společné úkoly si však pro tyto týdny nevytyčujeme.

Týden 30. října – 5. listopadu editovat

Tento týden by se už i ti nejpomalejší měli stát měniči, abychom už všichni mohli zasahovat do vlastností objektů ve světech mezi Prahy. Po skončení tohoto týdne by měl mít každý aspoň přibližnou představu o cechu programátorů neboli Bratrstvu měny (všechno potřebné se najde v 6. lekci) a první zkušenosti s příkazem změň (o čemž pojednává 7. lekce).

Týden 6.–12. listopadu editovat

Jsme měniči, proto měníme! Ve vymoženostech měničiny a v používání příkazu změň se orientujeme jednak pomocí vestavěné nápovědy přímo v Prazích, jednak pomocí 6. a 7. lekce, k nimž se pokusíme polehounku přibrat i lekci 8., resp. používání gramatických funkcí v podobě pseudoklauzur.

Týden 13.–19. listopadu editovat

Tento týden bude školní programátorská hodina pohlcena státním svátkem (17. listopadu je čtvrtek), tak si nebudeme přidávat další úkoly a místo toho vyrazíme třeba na Pochod za demokracii.

Kdo by přece jen vlezl do hry a chtěl se dále zdokonalovat v měničských dovednostech, může to zkusit na vlastní pěst, resp. samostudiem podle lekcí 7 a 8, případně i dalších.

Týden 20.–26. listopadu editovat

Cvičíme se v používání příkazu změň, seč nám síly (a duševní body) stačí. Když si nevíme rady, podíváme se buď do herní nápovědy (pomoc změň, pomoc gramatika), nebo do lekcí 7 a 8, nebo se zeptáme někoho zkušenějšího.

Někteří možná dojdou tak daleko, že zkušenost řemeslo (zkratka zku r) jim už ukáže chtělo by to změnu. Ti mohou nahlédnout do lekce 9 nebo dalších a pokusit se o samostatnou cestu dovednostmi měničského tovaryše (nebo v jednom případě i mistra).

Týden 27. listopadu – 3. prosince editovat

Měníme, měníme, měníme… a postupně nám narůstá zkušenost, takže se čím dál tím méně často setkáváme s neúspěchem a naše změny mají čím dál tím delší trvání. Tenhle týden by už několik z nás mohlo po zadání zkušenost řemeslo (nebo zkratkou zku r) spatřit chtělo by to změnu, nechat se u mistra povýšit na tovaryše a začít si samostatně zkoušet nové možnosti podle lekce 9. Většina však bude muset ještě řádně procvičovat příkaz změň. Nicméně, pokud si na příkazu změň opravdu prozkoušíte změny všech vlastností a všechny gramatické funkce, zkušenosti potřebné k povýšení na tovaryše určitě dosáhnete.

Týden 4.–10. prosince editovat

Pokračujeme v měničské praxi. Protože zatím jen málo z nás dosáhlo hodnosti tovaryše, jsou pro nás povětšinou ještě aktuální lekce 7 a 8. Ti pokročilejší postupují dále na vlastní pěst, podle možnosti pomáhají těm pomalejším, případně se kochají jinými oblastmi hry.

Týden 11.–17. prosince editovat

Konečně jsou někteří — byť ještě zdaleka ne všichni — tak daleko, abychom se společně podívali na status tovaryše a na přeonačování, tedy na to, co popisuje 9. lekce.

Ti, kdo ještě tovaryši nejsou, pilně cvičí změny vlastností objaktů, aby se tovaryši co nejdříve mohli stát.

Týdny 18. prosince – 7. ledna editovat

V těchto týdnech pohltí vánoční prázdniny a přilehlé akce školní skupině všechny pravidelné hodiny, takže společný postup neplánujeme. Je to však příležitost k individuální práci — zejména pro ty, kdo stále ještě nejsou tovaryši.

Týden 8.–14. ledna editovat

Někteří sice ještě musí pilně měnit, aby se dopracovali mezi tovaryše, ale celkově už mezi sebou máme dost tovaryšů na to, abychom se zabývali hlavně příkazem přeonač, tedy definicí a redefinicí akcí, které mohou hráči provádět s herními objekty, popsanou v 9. a 10. lekci měničského kurzu.

Zatím se budeme soustředit zejména na to, abychom si vyzkoušeli a procvičili všechny efekty, které můžeme v definicích akcí používat.

Týden 15.–21. ledna editovat

I tento týden je naším hlavním tématem přeonačování, popsané v 9. a 10. lekci měničského kurzu. Připomeneme si přeonačovací efekty a vyzkoušíme si, jak se v definovaných příkazech pracuje s různými objekty a s pseudoklauzurami.

Týdny 22. ledna – 11. února editovat

Než společně pokročíme dál, je potřeba nyní nechat trochu času těm, kdo ještě nezískali dostatečnou tovaryšskou zkušenost. Doděláváme tedy to, co jsme nakousli v minulých týdnech, a ti pokročilejší se snaží účinně pomáhat těm méně pokročilým.

Týden 12.–18. února editovat

Začínáme společně nahlížet do světa měničských mistrů. Především si uvědomíme, co všechno mistr může a jak se pracuje s dokumentací, a pak zkusíme vytvářet své první programy, jak je to popsáno v 11. lekci.

Týdny 19. února – 11. března editovat

Nyní víme dosti na to, abychom dokázali každý samostatně pracovat na svém postupu. Někdo se ještě moří se získáním hodnosti tovaryšské, jiný už se rozkoukává jako mistr, ale každý by si už měl umět najít příslušnou lekci kurzu nebo se poradit se spolužáky.

Týden 12.–18. března editovat

V tomto týdnu má školní skupina jarní prázdniny, takže si zvláštní úkoly nevytyčujeme. Kdo chce, může pokračovat způsobem nastoleným pro minulé týdny.

Týdny 19. března – 1. dubna editovat

Poslední dva týdny, kdy má školní skupina informatiku, takže už nerozprostíráme žádná nová témata, ale každý po svém dodělává, co má ještě nedoděláno, a podle potřeby si z dokumentace a v individuálních poradách doplňuje poznatky, které mu dosud unikly.