Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o sociální textové hře Prahy, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Obecné informace o hře Editovat

Sociální textová hra Prahy je MUD určený především pro výuku algoritmického a programátorského myšlení, ovšem využitelný rovněž jako rekreační a socializační platforma.

Materiály o hře na Wikiverzitě Editovat

Obecné návody Editovat

Celkové popisy hry Editovat

Konkrétní návody Editovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Souvisící projekty na Wikiverzitě Editovat

Externí zdroje Editovat

Zde by bylo vhodné ještě doplnit článek v OaS, práci O. Strnada, práci J. Horkého, práci M. Horáka.