Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tento projekt je věnován východoasijským písmům založeným na čínském písmu a jeho pozdějších adaptacích. Pro tato písma se souhrnně užívá též zkratka CJK, odvozená z anglického Chinese-Japanese-Korean, tedy ze jmen tří hlavních jazyků a zároveň tří hlavních způsobů využití čínského písma:[1]

  • Čínština se zapisuje výhradně čínskými znaky jakožto logogramy, resp. morfemogramy. Obdobně se zapisují některé další jazyky Číny, například kantonština.
  • Japonština využívá čínských logogramů k zápisu slovních kořenů, slova přejatá z jiných jazyků než z čínštiny a vlastní morfémy zapisuje doplňkovou fonetickou abecedou (resp. dvěma abecedami, hiraganou a katakanou). Obdobně využívaly čínských znaků korejština a vietnamština v minulosti.
  • Korejština se dnes zapisuje vlastním písmem hangul, ale čínské znaky jsou důležité pro čtení starší literatury a občas se jich využívá v nápisech nebo při slavnostních příležitostech. Obdobnou roli hrají čínské znaky v dnešní vietnamštině nebo minštině, které se jinak ovšem zapisují latinkou (rozšířenou početnými diakritickými znaménky).

Projekty na Wikiverzitě editovat

Zdroje na jiných wikiprojektech editovat

Studijní zdroje na webu editovat

Poznámky editovat

  1. Někdy se toto označení rozšiřuje na CJKV, tedy do zkratky je zahrnuta i vietnamština. Stále je to však jen úzký výběr z mnoha jazyků užívajících čínského písma a jeho adaptací.