VS/Pískoviště/Životní události

VysvětleníEditovat

Cílem "Životích událostí" je technické ověření mechanizmu, kdy centrální orgán, zde MV ČR, by byl garantem validovaných znění, které by se automaticky přejímaly do Wikiverzity, což by umožnilo jejich modifikace a aktualizizace kolektivním úsilím, stejně tak jako vznik popisu zcela nových událostí. Změny budou přebírány zpět a po validaci opět šířený jako garantovaná znění. Zároveň by měly vzniknout popisy procesů pomocí modelovacího jazyka ArchiMate (např. pomocí Archi) a tedy základ pro standardizaci a optimalizaci.

PoznámkyEditovat

 • v tuto chvíli je zprovozněn poloautomatický režim prostřednictvím tabulkového procesoru Calc
 • uvažuje se o využití Wikidat, kde se jako potenciální hlavní překážka jeví délka textových položek. Pak by procesní schéma bylo MV ČR vystavení > LP ETL > Wikidata > Wikiverzita (vystavení/modifikace) > LP ETL > validace MV ČR validace > MV ČR vystavení (a další kolo).
  • výhrada potvrzena. Limit je 255, resp. 500, což ne vždy stačí + Wididata nejsou určena pro nestrukturované texty. Nabízí se tedy úplné vypuštění Wikidat, ale spíše to směřuje ke kombinaci tj. přímý zápis pomocí LP ETL jak do Wikidat, tak Wikiverzity
 • k výhodám pro účastníky patří, že jejich řešení se stává adeptem na doporučení/standard pro ostatní
 • pro strukturování dat je nyní použita šablona "Životní událost". Pro případné převedení do Wikidat lze použít Harvest Templates
 • bylo by skvělé najít způsob generování specifického textu = zvolí-li se obec, aby se např. kontakty zaměnily za konkrétní platnou pro danou obec
 • obdobně jak se poprat s místními specifiky (např. odlišná organizační členění nebo zvyklosti v jednotliých obcích)?
 • aktuálně je k dispozici 545 životních událostí (včetně duplicit), primárním zdrojem je https://gov.cz/obcan/zivotni-situace
 • definice 30 parametrů viz. Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

ÚkolyEditovat

 • ověřit, zda jsou dlouhé textové položky v souladu s pravidly pro Wikidata + umožňují tagy (Wikitext a HTML)
 • ověřit, může-li položka šabony obsahovat tagy
  • ano, ověřeno pro Wikitext (tučné písmo, nečíslovaný seznam a odkaz na článek ve Wikipedii) i HTML tagy --Nesnera (diskuse) 19. 10. 2018, 08:17 (UTC)
 • optimalizovat mechanizmus, jak veřejnost z webu obce odkazovat na vylidovaná znění
 • na vzorku dat ověřit
  • obsahuje text specifické znaky, které vedou k nevhodné interpretaci resp. vytvořit jejich seznam + vypořádání se s problémem (např. svislá čára "|" slouží v šabloně jako oddělovač parametrů)
  • je potřeba + funguje oddělování odstavců (v jednom parametru)
 • lze ve vygenerovaném seznamu potlačit automatické číslování? (aktuálně dochází ke zdvojení čísel)
 • vytvořit životní události dosud neexistující u MV ČR:
 • založení nové události pomocí tlačítka
 • doladit názvy parametrů s obsahy a metadaty navíc oproti Vyhlášce

Problematické znakyEditovat

znak kde popis řešení
čárka "," v pojmenování situace název článku i URL je OK x při použití triku [[VS/Pískoviště/Životní_události/Postup občana, u kterého vznikl požár|]] končí vygenerovaný odkaz před čárkou ruční korekce
se spec. výnamem v pojmenování situace viz. Nápověda
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky

Testovací událostiEditovat