VS/Pískoviště/Životní události/Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"


1. Identifikační čísloEditovat

i-102-588

2. KódEditovat

-

3. Pojmenování (název) životní situace.Editovat

Vyhlášení varovného signálu ""Všeobecná výstraha""

4. Základní informace k životní situaci.Editovat

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem ""Všeobecná výstraha"". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" existuje v České republice také signál ""Požární poplach"". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál ""Požární poplach"" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón ""HO-ŘÍ"", ""HO-ŘÍ"" - po dobu jedné minuty. Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Editovat

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceEditovat

Po zaznění varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin): okamžitě se ukryjte - vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt), - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově, zavřete dveře a okna - dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví, zapněte rádio nebo televizi - zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat, - tyto informace mohou být sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. ""mluvícími"") sirénami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceEditovat

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"": zavřete okna a dveře, zapněte rádio nebo televizi. Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"": vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt. Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo místního rozhlasu.

8. Na které instituci životní situaci řešitEditovat

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (obecním úřadě obce s rozšířenou působností). Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu. Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitEditovat

Obraťte se s dotazy u malých obcí na starostu obce nebo u větších obcí na oddělení krizového řízení městského úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností. Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva hasičského záchranného sboru kraje nebo na jeho územní odbor, který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebouEditovat

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciEditovat

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditEditovat

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníEditovat

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceEditovat

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványEditovat

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využítEditovat

Informace, týkající se ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových situací, jsou publikovány na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR. Každý hasičský záchranný sbor kraje má také svou internetovou stránku s příslušnými informacemi. Na těchto stránkách jsou zveřejněny i e-mailové adresy, na které můžete zaslat dotaz a požádat o odpověď.

17. Podle kterého právního předpisu se postupujeEditovat

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

18. Jaké jsou související předpisyEditovat

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíEditovat

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíEditovat

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazyEditovat

22. Další informaceEditovat

Můžete se obrátit na: obecní úřad obce s rozšířenou působností, hasičský záchranný sbor kraje - odbor ochrany obyvatelstva.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměEditovat

Hasičský záchranný sbor České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešitEditovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvarEditovat

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva

26. Kontaktní osobaEditovat

Nevyplněno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniEditovat

2004-11-03

28. Popis byl naposledy aktualizovánEditovat

2004-11-03

29. Datum konce platnosti popisuEditovat

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceEditovat

Meta 1 - gestorEditovat

Ministerstvo vnitra

Meta 2 - oblastEditovat

Bydlení

Meta 3 - podoblastEditovat

Hasiči