VS/Pískoviště/Životní události/Balení poštovních zásilek a jejich následné podání


1. Identifikační čísloEditovat

i-105-422

2. KódEditovat

Česká pošta, s.p.

3. Pojmenování (název) životní situace.Editovat

Balení poštovních zásilek a jejich následné podání

4. Základní informace k životní situaci.Editovat

Obecné zásady pro balení zásilek 1. Poštovní zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah: nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost, nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy, nemohly poškodit jiné poštovní zásilky nebo zařízení používaná k poskytování služeb. 2. Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop na jejím obalu. 3. Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené: povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se s poštovní zásilkou bude během poskytování služby manipulovat, včetně případného třídění za pomoci mechanických zařízení. 4. Vnější a vnitřní balení musí být: dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem), dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů. 5. Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem. 6. Poštovní zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci. Pokud je hmotnost poštovní zásilky vyšší než 15 kg, poštovní zásilka musí být upravena tak, aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby. 7. Nezabalená věc může být poštovní zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže: je to u určité služby výslovně předepsáno, nebo ke splnění požadavků podle odstavců 1 až 6 není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s poštovní zásilkou mohla část přepravované věci oddělit. 8. Vnější obal poštovní zásilky nesmí nést stopy předchozího použití při službě poskytnuté Českou poštou, s.p. Pobočky České pošty, s.p., prodávají vhodné obaly - např. obálky různých rozměrů, zvláštní obaly na Cenná psaní, kartónové obaly na balíky atd. Požadavky na balení 1. Obyčejné zásilky: Kartónový lístek (pohlednice, korespondenční lístek) - zasílá se bez obalu. Obyčejné psaní - zalepená obálka s vloženým obsahem. Obyčejný balík - balení musí splňovat výše uvedená ustanovení, další zvláštní podmínky nejsou stanoveny; nejvhodnějším obalem jsou řádně uzavřené kartónové krabice. Obyčejná slepecká zásilka - zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možné bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje zasílacím podmínkám. 2. Doporučená zásilka: Kartónový lístek (pohlednice, korespondenční lístek) - zasílá se bez obalu. Doporučená zásilka - v uzavřeném obalu (zalepené obálce) se zasílají všechny ostatní doporučené listovní zásilky; obálky nikdy neuzavírejte kovovými sponami. Doporučený balíček - běžně zabalená zásilka, kdy nejvhodnějším obalem jsou řádně uzavřené kartónové krabice. Doporučená slepecká zásilka - zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možné bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje zasílacím podmínkám. 3. Cenné psaní: Cenné psaní musí být zabaleno v uzavřeném obalu; jako obal lze použít pouze zvláštní plastový obal, který prodává Česká pošta, s.p. (zvláštní obal se uzavře dle pokynů uvedených na prodávaném obalu). 4. Cenný balík: Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč nebo s udanou cenou do 30 000 Kč neobsahující peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky apod.), platební karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb musí být zabalen tak, aby splňoval výše uvedená ustanovení, další zvláštní podmínky nejsou stanoveny; nejvhodnějším obalem jsou řádně uzavřené kartónové krabice. Cenný balík s udanou cenou vyšší než 30 000 Kč nebo cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč s obsahem peněz, drahých kovů a kamenů a výrobků z nich, šperků a obdobně cenných věcí, cenných papírů (cestovních šeků, šeků na doručitele, směnek apod.) musí mít všechny spoje obalu přelepeny papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm; není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje; musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout. Toto se nevztahuje na případ, kdy se jedná o nezabalenou věc.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Editovat

Odesílatel poštovní zásilky nebo osoba odesílatelem pověřená.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceEditovat

Obyčejné psaní, pohlednici, korespondenční lístek: vložte do poštovní schránky označené informačním štítkem České pošty, s.p. - zásilka musí být opatřena poštovními známkami v příslušné hodnotě dle ceny služby, podejte u pověřeného pracovníka České pošty, s.p., nebo podejte na poště. Zásilky, jejichž převzetí pošta stvrzuje (Doporučené zásilky, Cenné balíky, Cenná psaní), lze podat jen na pobočce České pošty, s.p., nebo u pověřeného pracovníka.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceEditovat

Navštivte pobočku České pošty, s.p., a řádně zabalenou zásilku podejte příslušným způsobem.

8. Na které instituci životní situaci řešitEditovat

Tuto situaci nelze řešit na žádném jiném úřadu, pouze na pobočkách České pošty, s.p., nebo u pověřeného pracovníka České pošty, s.p.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitEditovat

Na pobočkách České pošty, s.p., během hodin pro veřejnost (otevírací doba), nebo u pověřeného pracovníka České pošty, s.p.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebouEditovat

V případě podání zásilky na poště předložte: zásilku s adresou adresáta, popř. odesílatele, v případě zásilek, které se stvrzují, podací stvrzenku - např. podací lístek nebo poštovní podací arch, potřebný obnos k zaplacení ceny za službu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciEditovat

U zásilek, jejichž převzetí adresát stvrzuje, vyplňte podací lístek nebo poštovní podací arch, který získáte na pobočkách České pošty, s.p., nebo na internetových stránkách České pošty, s.p. Oba tiskopisy ve formátu Word je možné vyplnit, vytisknout a použít.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditEditovat

Ceny za služby jsou uvedeny v "Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Ceník".

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníEditovat

Podání poštovní zásilky se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceEditovat

Odesílatel, osoba pověřená odesílatelem k podání zásilky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványEditovat

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využítEditovat

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu Call centra České pošty, s.p.: info@cpost.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupujeEditovat

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisyEditovat

Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Základní poštovní služby Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Ceník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíEditovat

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíEditovat

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazyEditovat

22. Další informaceEditovat

Můžete se obrátit na: pobočky České pošty, s.p., Call centrum České pošty, s.p.: tel.: 840 111 244, e-mail: info@cpost.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměEditovat

Česká pošta, s.p.

24. Související životní situace a návody, jak je řešitEditovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvarEditovat

Odbor komunikace generálního ředitelství České pošty, s.p.

26. Kontaktní osobaEditovat

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniEditovat

28. Popis byl naposledy aktualizovánEditovat

2013-01-01

29. Datum konce platnosti popisuEditovat

2018-04-30

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceEditovat

Bydlení

Meta 1 - gestorEditovat

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblastEditovat

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblastEditovat

{{{Meta 3 - podoblast}}}