Programování pro hračičky/Andělé

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Andělský kurz je mezi kurzy programování pro hračičky nejstarší a nejklasičtější. Účastník kurzu se v něm od počátku učí zacházet s programy v konkrétním programovacím jazyce a jako programátor se zapojuje do rozsáhlého projektu, jehož části vytváří, testuje a udržuje bok po boku s dalšími programátory. Název kurzu vyjadřuje, že byl prvotně zamýšlen pro programátory hry Prahy, kteřížto jsou ve hře označováni jako „andělé“.

Cíl kurzuEditovat

Kurz vede žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí, přičemž tímto programovacím jazykem je LPC a tímto vývojovým prostředím je textová sociální hra Prahy. Po absolvování kurzu by ovšem žák měl být schopen využívat svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučí.

Předpoklady a přihlášeníEditovat

Kurz je určen jak k samostudiu, tak ke studiu ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku). Kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti v oboru algoritmizace a programování, ale předpokládá všeobecné znalosti na úrovni 10. postupného ročníku. Technicky účastník musí mít možnost a schopnost pracovat s texty na Wikiverzitě, s odkazy na Wikipedii a s textovým rozhraním hry Prahy. Ve hře Prahy jsou pro účast dále nutna programátorská práva, tedy buď samostatné získání hodnosti anděla v rámci hry, anebo mimořádné vytvoření andělské postavy po domluvě se správci herního serveru (zpravidla v rámci aktuálně vyhlášeného běhu kurzu).

To, zda bude ve školním roce 2020/2021 otevřena skupinová výuka v tomto kurzu, se rozhodne v září podle předběžného zájmu. Chcete-li se připojit ke skupině, anebo chcete-li se pustit do andělského kurzu samostudiem a potřebujete vytvořit andělskou postavu, obraťte se na uživatele Mmh. Pokud již andělskou postavu máte a jste samostudent, nemusíte se obracet na nikoho a můžete si kurzem postupovat zcela podle svého uvážení.

Obsahy jednotlivých lekcíEditovat

  • 1. lekce (o co nám půjde, výchozí ujasnění pojmů, příprava, objekty a jejich vlastnosti, dědičnost, reálný a naprogramovaný svět)
  • 2. lekce (programátorský přístup do hry, andělský stav ve hře, stavíme a propojujeme místnosti)
  • 3. lekce (základní programátorské rozlišení objektů (jedinečné, klonované, virtuální), používáme virtuální objekty, klonování objektů v místnostech, práce na vlastním objektu)
  • 4. lekce (globální a lokální proměnné, datové typy, soukromí a veřejnost (soukromé a veřejné proměnné a funkce, implicitní soukromí, další modifikátory), druhy funkcí a jejich volání, funkce externí a lokální (externí a lokální, místní a vzdálené, souběh a překrývání funkcí))
  • 5. lekce (definice hráčského příkazu)
  • 6. lekce (prostorový vztah objektů, pohyb, průchody mezi místnostmi)
  • 7. lekce (řídicí funkce)

PomůckyEditovat

Metapomůcky k používání WikiverzityEditovat

  • Návod, jak psát na Wikipedii — většina toho platí stejně (nebo skoro stejně) i pro Wikiverzitu (zejména jsou pro nás důležité kroky Editování a Formátování, případně též Odkazy, jen nesmíme zapomenout, že pro odkaz z Wikiverzity na Wikipedii je nutno za počáteční [[ vložit ještě w:)

Obecné zdroje k jazyku LPCEditovat

Specifické zdroje k MUDu PrahyEditovat