Prahy/Co všechno se dá dělat v Domě

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka shromažďuje hráčské tipy o Domě, výchozí oblasti mudu Prahy. Měla by poskytovat nápovědu hráčům, kteří přicházejí do hry nově a hledají pomoc v orientaci, i zkušenějším hráčům, kteří by rádi prozkoumali všechny kouty a možnosti Domu. Neměla by však obsahovat žádná hotová řešení, úplné údaje o poloze skrytých předmětů apod.

Vstupní oblast hryEditovat

Dům je vstupní oblastí mudu. Nově do hry vstupující hráč se ocitne nejprve v jídelně Domu, kde jej Josef Pozdravitel uvítá a poučí o možnostech nápovědy. Nováček má následně možnost se v Domě relativně bezpečně (je tu kupříkladu plošně zakázán boj) seznámit s ovládáním hry, naučit se zacházet se základními typy objektů a vžít se do herního světa. V Domě musí rovněž splnit první úkol, aby se mu otevřela cesta do dalších oblastí hry.

Ve druhém patře Domu se nachází galerie, v níž je nastálo instalována výstava o mudu Prahy. V ní je možno se názorně dozvědět základní informace o tom, co hráč se svou postavou ve hře může dělat a jak se tato postava může vyvíjet.

Centrum hryEditovat

Dům ovšem není jen nováčkovskou oblastí, nýbrž je v jistém smyslu centrem celé hry. Jídelna Domu, v níž hra začíná pro nové hráče, je zároveň nouzovým východem ze situací, v nichž se vlivem programové chyby hráč ocitne mimo místnost, a rovněž místem, na které se hráč může kdykoliv přesunout příkazem konec zpět. Hráč si může být jist, že v Domě najde vždy dostatek jídla i pití a že může poměrně rychle dočerpat životní i duševní síly odpočinkem v herně.

V Domě je umístěna pošta i všechny vývěsky, takže odpočívající hráč může vyřizovat svou korespondenci nebo číst zprávy. Na výstavě v galerii ve druhém patře jsou umístěny mapy herních oblastí, které sice nestačí k orientaci pro cestování v nich, ale umožňují zjistit, kteří z dalších hráčů přítomných ve hře se právě v té které oblasti nacházejí.

V Domě je rovněž k nalezení kouzelné zrcadlo, s jehož pomocí si hráč může změnit svůj vzhled.

Získatelné předmětyEditovat

Některé předměty, s nimiž se hráč v Domě setká, se dají použít, ale nedají se odnést (například hrnec v kuchyni nebo plácačka v galerii). Následný soupis zahrnuje výhradně předměty, které si hráč s sebou odnést může. (Pravděpodobně však není úplný.)

Jídlo a pitíEditovat

sušenky
Na stole v jídelně se nacházejí sušenky. Pokud dojdou a hráč se zeptá Josefa Pozdravitele, zda nemá něco k jídlu, resp. zda nemá další sušenky, vygenerují se na stole sušenky nové.
voda
V horní i dolní kuchyni a na záchodech se nacházejí vodovodní kohoutky, z nichž je možno neomezeně pít.

OblečeníEditovat

Různé obnošené (a povětšinou lehce poškozené) oblečení se nachází v truhle ve snídárně, tedy v místnosti mezi hernou a kuchyní v dolním podlaží Domu. Pokud je truhla právě prázdná, znamená to, že si jiní hráči oblečení rozebrali, a je nutno počkat cca 40 minut na automatický reset, při němž do truhly, není-li plná, něco přibude.

Zdroje světlaEditovat

svíčky
Na několika místech v Domě se dá získat svíčka. Některé jsou celé, jiné již odhořelé (pročež jako zdroj světla nevydrží dlouho).
petrolejka
V Domě je ukryta též petrolejka se zásobníkem plným petroleje. Ze zdrojů světla spotřebovávajících palivo je petrolejka pravděpodobně v celé hře tím nejdéle svítícím, takže se vyplatí ji zkusit najít.

NádobyEditovat

taška
V Domě je k nalezení polyetylénová nákupní taška, do níž se vejde až šest drobných předmětů (nebo méně předmětů větších).
pytel
V Domě je k nalezení hadrový pytel, který pojme přibližně dvakrát více věcí než výše zmíněná taška.
hmoždíř
Jako nádoba na přenášení věcí je použitelný i hmoždíř, s nímž se hráč seznámí během plnění prvního úkolu. Jeho nevýhodou je, že při nevelkém objemu je poměrně těžký.
láhev
V Domě se nalézá též PET láhev. V ní sice není možno přenášet věci, ale zase se dá naplnit vodou z kohoutku, takže hráč pak nemusí tak mohutně trpět žízní, až se vydá přes práh do suchého Středomoří.

Zprávy některých hráčů, že v Domě objevili batoh, pravděpodobně hovoří o předmětech odložených zde jinými hráči, protože nikdo z běžných hráčů zatím neobjevil stálé naleziště batohů. Kdybyste je někdo objevil, neprodleně to sem zapište. (Batoh vystavený jako exponát v galerii se samozřejmě nepočítá, ten se nedá odnést z místnosti.)

ZbraněEditovat

tlouček
Tlouček, s nímž se hráč seznámí během plnění prvního úkolu, je použitelný též jako zbraň.

JinéEditovat

lístek
Lístek s receptem z prvního úkolu se dá odnést s sebou. Zatím ovšem nebylo hlášeno jiné možné využití než velmi laciný prodej na nějakém tržišti.
huspenina
V kuchyni ve třetím patře se dá v hrnci uvařit huspenina. Mezi hráči se sice traduje, že se dá k něčemu velmi speciálnímu použít, ale nikdo z tradujících neví, k čemu.
zápalky
Poblíž jedné z nalezitelných svíček jsou občas k nalezení i zápalky. Ty sice nejsou potřeba k zapalování svíček, pochodní, petrolejek a dalších zdrojů světla (ty se umějí rozsvítit bez pomůcek), ale dá se jimi zapálit leccos jiného (třeba papírový lístek nebo plastiková taška).

Průchody do jiných světůEditovat

Po splnění prvního úkolu se hráči otevře první práh, spojující Dům s Oikúmené, herní oblastí znázorňující říši Římskou kolem roku 60 našeho letopočtu.

Plakáty vyvěšené na některých nástěnkách umožňují hráčům, kteří již splnili první úkol, cestování po Současnosti.

Tu a tam bývají v Domě přechodně zprovozněny některé další prahy k testovacím účelům.

Co by měl udělat nováček, než Dům poprvé opustíEditovat

Okamžitě po splnění prvního úkolu se hráči otevře cesta přes první práh, takže by mohl Dům hned opustit. Vzhledem k tomu, že svět za prahem vyžaduje více úsilí k přežití a že hráči se zpravidla podaří vrátit se do Domu až za delší dobu, je ovšem velmi vhodné ještě před odchodem z Domu provést některé základní přípravy:

 • změnit si popis u kouzelného zrcadla (je trapné pobíhat po dalších světech stále jako neforemná postava)
 • najít si aspoň jednu nádobu na přenášení věcí (jinak se hráč snadno dostane do situace, kdy věci nutné k přežití najednou nepobere)
 • najít si nějaké oblečení (za prahem může být i chladněji, navíc noční košile není vždy nejdůstojnějším oděním)
 • najít si zdroj světla (za prahem se hráč ocitne ponejprv pod širým nebem, a pokud je zrovna noc, beze zdroje světla si ani neškrtne)
 • pořádně se najíst a napít, případně si též nějaké jídlo vzít s sebou (za prahem už nerostou sušenky jen tak na stolech a vodovodních kohoutků je tam pomálu)

Co dalšího se dá v Domě provádětEditovat

 • na všech záchodech je možno vykonávat malou a velkou potřebu
 • i bez konání potřeby je možno na záchodech splachovat
 • u umyvadel je možno si mýt ruce
 • ve sprše je možno se sprchovat
 • v kapli je možno se modlit
 • v horní kuchyni je možno téměř z čehokoliv uvařit huspeninu
 • v galerii je možno plácačkou zabíjet moly, kteří vyletují z vlněného svetru

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.