Prahy/Co všechno se dá dělat v Jeruzalémě

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka shromažďuje hráčské tipy o Jeruzalémě, tedy městě, v němž se hráč ocitne poté, co splní první úkol a opustí Dům. Měla by poskytovat nápovědu hráčům, kteří přicházejí do hry nově a hledají pomoc v orientaci, i zkušenějším hráčům, kteří by rádi prozkoumali všechna zákoutí a příležitosti Jeruzaléma. Neměla by však obsahovat žádná hotová řešení, úplné údaje o poloze skrytých předmětů apod.

Jeruzalém v kontextu celé hryEditovat

Jeruzalém je součástí domény Oikúmené, která (v míře realizovatelné v rámci hry) vyobrazuje některé části Římské říše kolem roku 60 našeho letopočtu. Jeruzalém je tedy obrazem skutečného Jeruzaléma v té době, tedy za vlády Heroda Agrippy II., po založení Nového Města a před první židovskou válkou a následným zničením Chrámu.

Ve hře je Jeruzalém navíc místem, kde se ocitne hráč poté, co překročil první práh. Hráč si tedy jen sotva může Jeruzaléma nevšimnout, a navíc se s ním zpravidla seznamuje ještě jako poměrný nováček. Je tu proto umístěna centrála Cambiova bankovního úřadu, na jehož účty ukládá svá odškodnění Ašpael, a je sem nasměrován též příkaz konec město pro všechny případy, kdy není jiné město explicitně definováno jako nejbližší.

Pro tuto svou roli ve hře byl Jeruzalém vybudován jakožto první část hry po samotném Domě a obsahuje některé místnosti či postavy, které jsou z hlediska dalšího programátorského vývoje hry už zastaralé, ovšem na druhou stranu je také nejpropracovanější částí hry a místem, na němž se některé nové myšlenky nebo koncepty poprvé realizují.

Zvláštní úlohu v rámci hry má i jeruzalémský chrám, protože se v něm zjevuje anděl Peniel, jenž má pravomoc povýšit zkušené smrtelníky na bohatýry a bohatýry na anděly.

Hráčské vybaveníEditovat

Výkup předmětůEditovat

V západní části města se nachází Velké tržiště, na němž smějí prodávat jen členové cechů, a to zboží, které se dá cechovní příslušností odůvodnit (tedy třeba kováři zde mohou prodávat věci kovové).

V severní části města se nachází Malé tržiště, kde se dá prodávat cokoliv.

V některých prodejnách je možno udat nepotřebné předměty podle materiálu: severně od chrámu najdete zlatníka Aurelia, který vykupuje drahokamy a předměty ze vzácných kovů, a kameníka Ebóna, který vykupuje běžné kameny, kovář Jozue jižně od chrámu vykupuje běžné kovové předměty a tesař Peruel na severozápadě města vykupuje dřevo.

BankyEditovat

Kousek na východ od Velkého tržiště se nachází Cambiova banka, hlavní banka hry, na jejíž konta se hráčům připisuje vypočítané odškodnění za předměty zničené při generálním úklidu.

PoštaEditovat

Poštovní úřad se nachází severozápadně od chrámu, pod pevností Antonia.

StravováníEditovat

V samotné oblasti města není k nalezení žádná strava zdarma, ale za peníze je možno se najíst v Horepově hostinci poblíž Hnojné brány a trochu též v Dulinově krčmě poblíž Horní brány. Ve městě je též několik pekařských krámů, a něco jedlého bývá zpravidla ke koupi i na Velkém tržišti. Nápoje (zejména alkoholické) nabízí krom zmíněného Horepa a Dulina ještě Sem ve své krčmě u Damašské brány.

ProdejnyEditovat

Mimo již zmíněné pekaře mají ve městě své dílny a prodejny zboží též kováři, hrnčíři, zlatník, bečvář, kameník, uhlíř, tesař, zbrojíř, truhlář, sedlář a krejčí.

Další službyEditovat

Na západě města se nachází vojenské cvičiště, kde je možno se za poplatek a bez nebezpečí zabití trénovat v boji.

Volně získatelné předmětyEditovat

Jídlo a pitíEditovat

Hlavním zdrojem vody v Jeruzalémě jsou veřejné vodní nádrže, tzv. rybníky, a Gíhónský pramen, nacházející se vně hradeb města na jihovýchoní straně. U rybníků je vhodné se před napitím zrakem a čichem přesvědčit, zda voda v nich obsažená nejeví známky nepitnosti.

Stromy, z nichž je možno si při troše štěstí natrhat jedlé ovoce, se nenacházejí v městě samotném (resp. nejsou volně přístupné), ale dají se najít v okolních vesnicích.

OblečeníEditovat

V současnosti není v Jeruzalémě znám žádný zdroj oblečení zdarma.

Zdroje světlaEditovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

NádobyEditovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Zbraně a brněníEditovat

Různé staré, ale použitelné kusy brnění se nacházejí v jeruzalémském podzemí a u cest a pěšin zvenčí kolem hradeb. Krátký meč se dá najít v zahradách na východě za městem.

JinéEditovat

Na smetišti, rozkládajícím se za hradbami města na jihovýchodě, se nacházejí vcelku použitelné kusy kamene, dřeva i kovu.

Možnosti výdělkuEditovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Průchody do jiných světůEditovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

DobrodružstvíEditovat

Jeruzalém má návštěvyhodné podzemí. Ke vstupu do něho je nutno buď najít klíč, nebo prolézat vodovodními kanály (k nimž patří též proslulý Ezechiášův tunel).

Z úkolů je možno v Jeruzalémě pomáhat ztracenému chlapečkovi a jeho mamince (a seznámit se s jeho dědečkem) a zažít dobrodružství s nalezeným zlatým prstenem.

Z her je za hradbami k nalezení hra na oběšence.

Na jedné staroměstské zdi je k vidění odbojářský nápis Romanes eunt domus.