Němčina/Předložky/Kapitola 1: Předložky se 3. pádem


K úspěšnému absolvování této kapitoly je nutné umět používat 3. pád.

PřehledEditovat

V následující tabulce jsou předložky, které se pojí se třetím pádem. Zajímá-li vás předložka blíže, klikněte na malý odkaz Wikislovník u některého ze slov a otevřete si slovníkovou definici daného slova.

Předložka Význam Příklad
ausWikislovník z, ze, od Ich gehe aus dem Zimmer.
beiWikislovník u, při Ich wohne bei der Großmutter.
gegenüberWikislovník naproti Ich bin gegenüber ihm gesessen.
mitWikislovník s Mit dem Tischtennisschläger wird Tischtennis gespielt.
nachWikislovník po Nach dem Mittagessen ist er eingeschlafen.
vonWikislovník od Das ist ein Geschenk von deinem Vater.
zuWikislovník k Wir fahren zu dir.
seitWikislovník (časově) od, od té doby co Ich wohne hier seit 1987.
dankWikislovník díky Ich lebe nur dank dir.
abWikislovník od, pryč od Sie schläft erst ab acht Uhr.

Předložky s určitým pádem se bohužel musíte naučit zpaměti, dlouhodobým používáním si je ale osvojíte. Máte-li k tomu příležitost, snažte se je co nejvíce využívat v hovoru. Také vám pomohou následující cvičení.

CvičeníEditovat