Němčina/Předložky/Kapitola 1: Předložky se 3. pádem/Cvičení 1.1


Přeložte:

1. Pracuji s ním. 2. Sestra jede autem do města. 3. musíme jet do Prahy? 4. Petr je z města. 5. Kladno je u Prahy. 6. Bydlím u tety.

Odpovědi: 1. Ich arbeite mit ihm. 2. Die Schwester fährt mit dem Auto in die Stadt. 3. Müssen wir nach Prag fahren? 4. Petr ist aus der Stadt. 5. Kladno ist bei Prag. 6. Ich wohne bei der Tante.