Němčina/Předložky/Kapitola 4: Předložky s 2. pádem


K úspěšnému absolvování této kapitoly je nutné umět používat 2. pád.

PřehledEditovat

Některé z předložek této skupiny významově odpovídají předložkám s jiným pádem. Například význam pžedložky oberhalb a über je tentýž (nad), liší se pouze užitým pádem.

Předložka Význam Příklad
wegenWikislovník kvůli Wegen Urlaubs geschlossen!
währendWikislovník během Während der Nacht begann es zu schneien.
stattWikislovník místo, namísto Statt des Konzerts gab es ein Ballett.
aufgrundWikislovník na základě Aufgrund des Schlechtwetters musste er absagen.
außerhalbWikislovník mimo Das Mitgliedsland liegt außerhalb des europäischen Kontinents.
innerhalbWikislovník uvnitř Innerhalb der Schule ist das Rauchen verboten.
oberhalbWikislovník nad Oberhalb des Ortes beginnt der Wald.
unterhalbWikislovník pod Unterhalb des Sees verläuft ein Weg.
inmittenWikislovník uprostřed Das Hotel liegt inmitten der Natur.

CvičeníEditovat

Tři cvičení k zapamatování.