Němčina/Předložky/Kapitola 5: Předložky za jménem


K úspěšnému zvládnutí této kapitoly je třeba umět používat 3. a 4. pád.

PřehledEditovat

Předložka Význam Vazba s pádem Příklad
gegenüberWikislovník naproti dativ Die Kirche steht dem Rathaus gegenüber.
entlangWikislovník podél akuzativ Ich gehe den Fluss entlang.

CvičeníEditovat

Vzhledem k malému množství předložek tohoto typu postačí k procvičení jen jedno cvičení.