Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o němčině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace editovat

 
Úřední status němčiny v Evropě:
    = němčina je jedním z úředních jazyků a zároveň mateřštinou většiny obyvatelstva
    = němčina je jedním z úředních jazyků, ale není mateřštinou většiny obyvatelstva
    = němčina (případně její místní nářečí) je úředně uznaným menšinovým jazykem (vybarveny jsou pak oblasti osídlené německou menšinou, či v případě rozptýlenosti menšiny je vyznačen čtvereček v místě hlavního města)
    = němčina (případně její místní nářečí) je mateřštinou významné menšiny obyvatelstva, ale nemá úřední status

Projekty na Wikiverzitě editovat

Osobní studijní projekty jednotlivých uživatelů editovat

Studijní zdroje na webu editovat

Rozcestníky a úložiště zdrojů editovat

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání editovat

Online slovníky editovat

Online kurzy editovat

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Zdroje textů editovat

Instituce, organizace, lidé editovat