Informatika pro kombinované lyceum/Vlastnosti souboru

Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Různé druhy souborů mají různé vlastnosti.

Jeho vlastnosti můžeme upravovat.

Jednotlivé soubory se liší způsobem, kterým interpretují digitální zápis uživatelského souboru. Textové soubory (nejčastěji - .doc, .txt, .docx, .odt) jej interpretují jako text. Tabulkové soubory (.xls, .wkr - atd) jej čtou, jako zápis tabulky. Grafické soubory (.jpg, .tif, . png) čtou digitální zápis, jako vlastnosti jednotlivých obrazových bodů - pixelů. Rozlišení jednotlivých typů souborů, které jsou často vázány na zcela určitý uživatelský software, jsou zprostředkována koncovkou jména souboru, zpravidla 2-3 znaky za tečkou ukončující uživatelský název. Součástí deklarace souboru je i datum vzniku, velikost souboru(B, kB, MB) i specifikace, kterým souborem byl software vytvořen.

Vlastnosti (základní)Editovat

Název- (anglicky filename, file name) posloupnost znaků sloužící k identifikaci počítačového souboru uloženého v systému souborů na datovém médiu.

Typ- rozeznává se podle přípony

Výchozí program- návod pro změnu programu

Umístění

Velikost

Vytvořeno


NázevEditovat

Název nám pomáhá rozpoznávat typ souboru, aniž bychom jej museli otevřít.

Název můžeme libovolně měnit, avšak nesmíme používat znaky (dvojtečka, otazník, šipky, lomítka, uvozovky)

TypEditovat

Podle typu souboru poznáme, zda jde o soubor grafický, textový, zvukový atd.

Značí se příponou za názvem (odděleno tečkou).

ZdrojeEditovat

Ivan Horáček

https://cs.wikiversity.org/wiki/Informatika_pro_kombinovan%C3%A9_lyceum/2014/BenesovaDo