Informatika pro kombinované lyceum

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Tento projekt se váže k předmětu Informatika, jak je formulován v Rámcovém vzdělávacím programu studijního oboru Kombinované lyceum. V současnosti je veden podle konkrétního rozpracování ve Školním vzdělávacím programu pražského waldorfského lycea, kteréžto je domovskou institucí účastníků projektu, zapojení dalších škol je však principiálně možné.

Cílem projektu je především poskytnout online záznamový prostor pro společné poznávání předmětu. Jako vedlejší efekt vznikají postupně též jakási skripta, tedy učebnice předmětu.