Informatika pro kombinované lyceum/Formalizace a digitalizace

Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Vývoj záznamu informaceEditovat

 
Běžící zvěř (Lascaux, Francie)
 
Dopravní značka

První způsob záznamu informace, který lidstvo vymyslelo, byl pomocí obrázků. Každou věc, kterou bylo třeba nějak zaznamenat, lidé kreslili např. na stěny jeskyní, kameny a poté i na papyrus. Tento druh záznamu existoval již v pravěku - např. nástěnné malby v jeskyni Altamira.

Obrázky se však začaly později zdát nepraktické, trvalo dlouho, než se podařilo správně zachytit vše, co bylo třeba a také to vyžadovalo velký um. A tak se obrázky postupně zjednodušovaly na tzv. symboly (např. WC) a značky.

Se symboly zjednodušování však nekončilo. Zdály se sice praktické, a také dodnes stále některé používáme, avšak občas nezachytily přesně to, co bylo třeba zaznamenat. A tak se ze symbolů postupně začalo vyvíjet písmo. [zajímavost - písmeno A pochází z féničtiny, kde sloužilo jako symbol pro býka (aluf/alif) a později ztratilo svůj původní význam, protože se postupně zjednodušovalo - deformovalo]

Vývoj popisu pracovního postupuEditovat

První dochovaný pracovní postup se objevil již v 8. století s názvem Egyptská kniha mrtvých (kniha mrtvých) - jedná se o jakýsi návod, jak se Egypťané měli chovat po smrti. Tento postup se nazývá vysvětlení - popis (Egyptská kniha mrtvých je také pravděpodobně předchůdce algoritmu). Jedná se o jakýsi dlouhý úsek vět, které popisují správný postup práce. Tento způsob se však zdál velmi zdlouhavý, občas nepřesný, a pokud jste ho chtěli přečíst museli jste umět daný jazyk.

Prvním nápadem na zjednodušeně psaný postup byly povely neboli příkazy. Bylo jednodušší je zapsat a trvalo to méně času. Avšak stále se nedalo počítat s absolutní přesností.

Lidé tedy vymysleli postupy na základě vzorců, souřadnic a číselných kódů. Vzorce se zapisují buďto pomocí formalizace - tedy psaní informací pomocí jistých formulí, nebo digitalizace - původně prstový převod informací do číselného zápisu. Zde byla zárukou naprostá přesnost a rychlost zápisu. Jedinou nevýhodou tohoto druhu je zdání, že je velmi obtížné naučit se jej ovládat.

DigitalizaceEditovat

Digitalizace (z řeckého slova digitus - prst) znamená převedení písmen a znaků na číslice. Používá se v počítačových programech (1 a 0) nebo i pro kódy.

Nemusí se ale vždy jednat pouze o číslice. Za jistou formu digitalizace můžeme považovat například i kouřové signály indiánů. Jsou to zkrátka krátké znaky, které vyjadřují nějakou informaci.