Informatika pro kombinované lyceum/Dějinné mezníky vývoje počítačů

Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Dějinné mezníky vývoje počítačůEditovat

Vývoj výpočetních systémů se v odborné literatuře dělí do několika etap: tzv. počítačových generací. Jednotlivé etapy jsou charakterizovány a odlišovány vlastnostmi, jako je stavba jejich prvků a obvodů, paměť, výkon a typy periferních jednotek. Rozlišujeme je také podle jejich programového vybavení.

První myšlenka sestrojit programovatelný počítačEditovat

První myšlenka na sestrojení programovatelného počítače vznikla již v 19. století a jejím autorem byl Charles Babbage. Vynalezl první mechanický počítač a vytvořil plány na sestavení diferenčního stroje. Dnes je považován za otce počítače.

 
Charles Babbage - "Otec počítače"

Konrád ZuseEditovat

 
Počítač Z3 v německém muzeu

Německý inženýr Konrád Zuse roku 1941 nechal uvést do provozu počítač, který sám sestrojil - světově první funkční počítač řízený programem Z3, kterému předcházely jednodušší stroje Z1 a Z2 a následoval vylepšený model Z3 pojmenován Z4.

Ve stejné době pracoval ve Spojených státech na projektu IBM Howard Aiken. Počítač byl dokončen v r. 1943 na Hardvardské univerzitě v Cambridge, jmenoval se MarkI.

1945Editovat

Historicky první elektronkový počítač byl sestrojen roku 1945 ve Spojených státech amerických pod vedením generála majora Gladeona Marcuse Barnese. Nazýval se ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer, později přezdíván „Obří mozek“. Měl být využíván pro vypočt palebných tabulek pro dělostřelectvo americké armády. Válka ale skončila dříve, než se stroj mohl využít.

1951Editovat

Univac byl 1. sériově vyráběným počítačem firmou Remington v roce 1951.. Vyrábějí se velké sálové počítače pro počítačová střediska (klimatizované sály), pracující na zakázku pro různé firmy.

1954Editovat

Roku 1954 byl Američany sestrojen počítač TRADIC, u kterého se místo elektronek použily krystalové polovodičové diody a triody (tranzistory).

1957Editovat

SAPO byl prvním počítačem vyrobeným v Československu(SAmočinnýPOčítač), který byl uveden do provozu v r. 1957.

1971Editovat

 
Kalkulátor BUSICOM

V roce 1971 byl v Japonsku sestrojen procesor, který vypadal jako velká kalkulačka - Busicom. Jeho výstupem byl tisk. Jednotlivé tranzistory byly u tohoto procesoru nahrazeny integrovanými obvody.

První osobní počítačEditovat

První osobní počítač vznikl v dubnu v roce 1974 v Americe. Jednalo se o osmibitový stavebnicový mikropočítač, který byl založený na procesoru Intel 8080. I přesto, že se jednalo o velice primitivní počítač, tak se stal důležitým mezníkem v historii vývoje počítačů. Vznikl ve firmě MITS a nesl název Altair BASIC. Později byl nahrazen počítačem 8080A, s dokonalejšími výstupy. Procesor byl často přezdíván "BOBO".

1975Editovat

Byla založena společnost Microsoft Byl vyroben první přenosný počítač.

1981Editovat

Byl zahájen prodej první generace počítače IBM PC (model XT), který byl zkonstruován na bázi mikroporcesoru Intel 8086 a který používal operační systém PC DOS, který vytvořila společnost Microsoft.

1985Editovat

Společnost Microsoft uvedla na trh první verzi operačního systému Windows. Podrobnější informace o počítačových generacích

 
Vnitřek počítače Altair 8800