Urgesal/Skládání slov/Podstatná jména

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Podstatná jména editovat

Podstatná jména se skládají z kořene určujícího základní význam, kmene a kmenové koncovky, pádové předpony a koncovky určující čas. Před slovo lze přiřadit předponu. Počet slovotvorných předpon a přípon není omezen. Kmen lze považovat za jakýsi druh konektému, který obvykle nenese faktickou morfologickou informaci jako spíše morfologickou kategorii. Konektém může tvořit „těsnější celek“ buď s předcházející morfologickou bází, nebo s následujícím gramatickým sufixem. V prvém případě má konektém funkci kmenotvorné přípony, v druhém spolutvoří složený gramatický sufix (obdoba složeného slovotvorného morfému). Rozlišení obou způsobů řešení je dáno celkovým charakterem formálního paradigmatu.

 • Struktura kmene — {kmenová báze} - {kmenová přípona} - {kmenová koncovka}
 • Kmenová báze — reprezentuje skutečnost, že jde o podstatné jméno a je vyjádřen tvarem: -sob-, -ra-, -vum-, -h-. Konkrétně však představuje informaci o tematické kategorii rodu.
 • Kmenová přípona — reprezentuje rod podstatného jména a je vyjádřen tvary: (mužský -ah,-an, -ar), (střední -am, -om, -er), (ženský -ih, -im, -ir).
 • Kmenová koncovka - vnáší možnost rozlišovacího prvku, v případě, že je zapotřebí od sebe rozlišit některé vzory rodu nebo tematickou kategorii rodu.


Tematická kategorie rodu editovat

 • Jména předmětů — kmenová báze -sob-
 • Vlastní jména — nulová kmenová báze -θ-
 • Abstraktní jména — pojmenovává děje, vlastnosti, často vychází ze slovesa; kmenová báze - ut
 • Pojmenování života — Pojmenování lidí, tvorů, zvířat a rostlin; kmenová báze -ra-
 • Jména látková — Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako amorfní či kompaktní, nerozčleněný celek. Mezi jména látková jsou řazeny názvy některých potravin (maso, mouka, tvaroh), nápoje, (mléko, pivo, voda), tekutiny (benzín, olej, voňavka), kulturní plodiny (čočka, obilí, zelí), užitkové hmoty (dřevo, palivo, mýdlo), přírodní jevy (písek, světlo, vzduch), kovy (ocel, stříbro, zlato), chemické prvky (kyslík, síra, vápník). Vyjadřují se kmenovou bází -h-
 • Hromadná — pojmenovává společnost, skupinu, týmy, hromady, seskupení, množiny; kmenová báze -lot-
 • Obecná - ostatní podstatná jména.
Kategorie Kmenová báze Význam
Abstraktní jména -ut- vlastnost
Pojmenování života -ra- živý, život
Pojmenování života -hara- zakázaný život, tajemný život, ukrytý život
Jména látková -h- element, prvek
Jména Hromadná -lot- kmen, skupina
Jména Hromadná -go- vzor, struktura, system
Jména Hromadná -su- soustava objektů které obíhají, sluneční soustava, slunce
Jména Obecná -t- ostatní podstatná jména bez bližší specifikace
Jména Obecná -s- podstatná jména která souvisí s vesmírem
Jména Obecná -so- podstatná jména která souvisí s hvězdářstvím a zvěrokruhem

Rod editovat

Rod mužský
Životnost Kmenová koncovka Význam
životný -ah, -ax [ach] starobylý, archaický, primitivní
životný -han pán
životný -šar drak, dračí, divoký, měřitelnost, vzdálenost
životný -an mužský element
neživotný -ar neživý mužský element
Rod ženský
Životnost Kmenová koncovka Význam
životný -im ženský element
životný -lam sexualita
životný -ih, -ix [ich] -
životný -mexal [mechal] paní
neživotný -ir zánik, konec, smrt
Rod střední
Životnost Kmenová koncovka Význam
životný -ameš umělý život, umělá inteligence
životný -om element životnosti
neživotný -er element neživotnosti

Předpony editovat

Slovotvorné předpony slouží ke skládání a odvozování (derivace) nových významů slova a zvyšují tím variabilitu slov. Zvyšuje to však velikost slova. Mnohé předpony, které lze považovat za základní se objevují i jako samostatná slova ve formě předkožky. Jejich význam je podobný ne však stejný. Předpony se vyskytují ve dvou tvarech (například ho/š s významem "do", znamená ho- a hoš-), aby je bylo možné nalepit na další morfém začínající jak samohláskou tak souhláskou (například ho-plu "doplavat", hoš-ajná "dopřikázat").

Slovotvorné předpony editovat

 • eznu-, ezun- — "anti, proti" opak něčeho, protiklad
 • so/r — "astro" souvisí s hvězdami a hvězdářstvím
 • rag/e — "mezi" (mezistátní, mezinárodní)
 • siš/e — "skrze"
 • fol/e — "roz" (rozkol, roztahovat, rozhodovat)
 • sub/e — pod něčím, 1. stupeň podřazeného stavu
 • husub/e — pod-pod něčím, 2. stupeň podřazeného stavu
 • re/b — udělat něco znovu (restrukturalizace)
 • ark/a — opakovat, udělat něco znovu
 • cu/b — spolu (kooperace, koexistence)
 • ef/e — dřívější (exmanžel, exprezident)
 • et/e — přesahující ven (outbreak, outsaider)
 • eks/e — vnější (exterier)
 • iks/e — vnitřní (interier)
 • anum/e — prapůvodní, nejstarší
 • lamb/a — základní
 • gal/e — 1. stupeň zesilující účinek, velký (velmistr, velkoobchod)
 • jgal/e — 2. stupeň zesilující účinek, velevelký (velemistr, veleobchod)
 • hgal/e — 3. stupeň zesilující účinek, největší (nejvícevelmistr, nejvíceveleobchod)
 • gegal/e — gigantický, obrovzký (obrmistr)
 • axal/e — zušlechťující účinek, zušlechtěný, velkolepý, ušlechtilý
 • od/ou — obou (obouruční, oboustranný)
 • dům/e — během něčeho, během činnosti
 • ek/e — začátek
 • ekt/e — krátkodobost
 • de/s — nelíbit se, vyjadřuje nelibost, nevhodnost
 • abs/e — oddělit od něčeho (abstrahovat)
 • ast/e — samo činnost, opakovaná samočinnost, automatická činnost (automat, auto, automatický režim)
 • elo/h — vyhnanství, zapovězenost (exil, exodus)
 • ipe/l — mnoho (polyteismus, polysintéza)
 • sit/e — být stranou
 • su/x — současně
 • pad/e — konec (padeguruš "dokončená práce", "padla" (guruš = "práce"))
 • pag/e — katastrofický, fiasko, neúspěch (pageguruš "neúspěšná práce", "fatálpráce", "mizerpráce" (guruš = "práce"))
 • pah/e — zvířecí, nelidský, násilný, těžký (paheguruš "nelidská práce", "otročina" (guruš = "práce"))
 • paha/l — noha (nohejbal)
 • ank/i — první, počáteční (prvovýroba, prvoplánový, unární)
 • duv/i — druhý, (dvojtý, dvojaký, binární, bipolární)
 • tre/j — třetí, (trojtý, trojaký)

Přípony editovat

Slovotvorné přípony slouží ke skládání a odvozování (derivace) nových významů slova a zvyšují tím variabilitu slov. Zvyšuje to však velikost slova.

Slovotvorné přípony editovat

 • -a/če- — zhoršení významu
 • -a/de- — trvání děje
 • -a/ne- — obyvatel, člen,
 • -u/lg- — souhrn, součet
 • -a/ke- — strom
 • -a/čh- — mužské zdrobněliny
 • -e/čeg- — ženské zdrobněliny
 • -e/nyb- — nóbl, náznak luxusu, vkusu
 • -e/bl- — možný, proveditelný, viditelný
 • -e/ca- — zvířecí vlastnost
 • -e/ča- — lidská vlastnost
 • -e/d- — abstraktní vlastnost
 • -e/g- — zvětšení
 • -e/t- — zmenšení
 • -e/r- — částečka
 • -e/šk- — podobný, podobnost s něčím
 • -a/gigl- — vedoucí
 • -e/sra- — nesoucí význam nádoby
 • -e/šra- — nesoucí význam nástroje
 • -o/so- — vkusný, líbivý
 • -o/klo- — kvalitní
 • -o/šlo- — luxusní
 • -o/po- — polidštěný, podobný člověku

pojmenování osob editovat

 • -e/c-, -c/e-, -e/tel- — jména činitelská, profese utvořené ze sloves ( učit --> učitel, učitelka; lovit --> lovec)
 • -y/s- — vyjadřuje druh sportu a aktivity
 • -é/s-, -á/s, -d/u-, -e/b- — jména konatelská, profese vytvářené z podstatných a přídavných jmen (cihla --> cihlař)
 • -o/rt- — pojmenování bydliště
 • -a/han — jména a přezdívky mužů
 • -e/mexal — jména a přezdívky žen
 • -a/t- — název instituce nebo průmyslu

Tabulka podstatných jmen editovat

Postupy při tvoření podstatných jmen.

Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
ada (otec, země, hlína) -ra- -an (mužský životný) ada-ra-an (a + a = á) adarán (otec)
ada (otec, země, hlína) -lot- -an (mužský životný) ada-lot-an adalotan (národ, země, stát)
ada (otec, země, hlína) -h- -an (mužský životný) ada-h-an adahan (země pod nohama, půda, hlína)
aba (matka, břímě, nosit) -ra- -im (ženský životný) aba-ra-im (a + i = e) abarem (matka)
oda (dědeček) -ra- -an (mužský životný) oda-ra-an (a + a = á) odarán (dědeček)
oba (babička) -ra- -im (ženský životný) oba-ra-im (a + i = e) obarám (babička)
ab-zu (ab - voda, zu - hloubka, hluboký) -h- -im (ženský životný) ab-zu-h-im abzuhim (moře, voda hluboká)
ab-zu (ab - voda, zu - hloubka, hluboký) -ra- -šar (mužský životný) ab-zu-ra-šar abzurašar (mořský drak)
šaf (mysl, rozum, moudrost, vědění) -ut- -im (ženský životný) šaf-ut-im šafutim (mysl)
ab-šaf (ab - voda, šaf - mysl, rozum, moudrost, vědění) -ut- -im (ženský životný) ab-šaf-ut-im abšafutim (klidná a pronikavá mysl, mysl jako voda)
tef (klam) -ut- -ax [ach] (mužský životný) tef-ut-ax tefutax [tefutach] (klam)
kur (kámen, vrchol) -h- -ar (mužský neživotný) kur-h-ar kurhar (hora)
ija-zu (ija - černá, zu - hloubka) -h- -ar (mužský neživotný) ija-zu-h-ar ijazuhar (temnota, zlo)
ija-zu (ija - černá, zu - hloubka) -h- -im (ženský životný) ija-zu-h-im ijazuhim (nafta)
ilu (světlo, záře, bůh) -h- -ar (mužský neživotný) ilu-zu-h-ar iluhar (dobro)
ilu (světlo, záře, bůh) -h- im (ženský životný) ilu-zu-h-im iluhim (světlo)
sal (mužství, mužský pohlavní orgán) -ra- -an (mužský životný) sal-ra-an (a + a = á) salrán (mužský pohlavní orgán)
munu (ženství, ženský pohlavní orgán) -ra- -im (ženský životný) munu-ra-im (a + i = e) munurem (ženský pohlavní orgán)
sag (hlava) -ra- -an (mužský životný) sag-ra-an (a + a = á) sagrán (hlava)
galsag (velká hlava) -ra- -an (mužský životný) galsag-ra-an (a + a = á) galsagrán (velitel)
sug (obilí) -t- -ir (mužský neživotný) sug-t-ir sugtir [ʼsuʼgʼtir] (obilí)
šitu (had) -ra- -im (ženský životný) šitu-ra-im (a + i = e) šiturem (had)
utu (slunce) -s- -im (ženský životný) utu-s-im sutusim (slunce)
nan (měsíc) -s- -an (mužský životný) nan-s-an nansan (měsíc)
neb (Merkur) -s- -an (mužský životný) neb-s-an Nebsan (Merkur)
inan (Venuše) -s- -im (ženský životný) inan-s-in Inansin (Venuše)
negral (Mars) -s- -an (mužský životný) negral-s-an Negralsan (Mars)
mara (Jupiter) -s- -an (mužský životný) mara-s-an Marasan (Jupiter)
edar (Saturn) -s- -an (mužský životný) edar-s-an Edarsan (Satrurn)
agru (skopec, beran) -so- -an (mužský životný) agru-so-an (o + a = o) agruson (znamění berana)
agru (skopec, beran) -ra- -an (mužský životný) agru-ra-an (a + a = á) agrurán (beran)
alap (býk) -so- -an (mužský životný) alap-so-an (o + a = o) alapson (znamení býka)
alap (býk) -ra- -an (mužský životný) alap-ra-an (a + a = á) alaprán (býk)
kinu (blíženci) -so- -im (ženský životný) kinu-so-im (o + a = o) kinusom (blíženci)
alul (rak) -so- -an (mužský životný) alul-so-an (o + a = o) alulson (znamení raka)
alul (rak) -ra- -an (mužský životný) alul-ra-an (a + a = á) alulrán (rak)
lakha (lev) -so- -an (mužský životný) lakha-so-an (o + a = o) lakhason (znamení lva)
lakha (lev) -ra- -an (mužský životný) lakha-ra-an (a + a = á) lakharán (lev)
širu (pana) -so- -im (ženský životný) širu-so-im (o + i = o) širusom (znamení pany)
širu (pana) -ra- -im (ženský životný) širu-ra-im (a + i = e) širurem (pana)
ziba (váha) -so- -im (ženský životný) ziba-so-im (o + i = o) zibasom (znamení váhy)
ziba (váha) -sob- -im (ženský životný) ziba-sob-im zibasobim (váha jako nástroj k vážení)
akrabu (štír, škorpion) -so- -an (mužský životný) akrabu-so-an (o + a = o) akrabuson (znamení štíra, škorpiona)
akrabu (štír, škorpion) -ra- -an (mužský životný) akrabu-ra-an (a + a = á) akraburán (štír, škorpion)
pa (střeleci) -so- -an (mužský životný) pa-so-an (o + a = o) pason (znamení střelce)
pa (střeleci) -ra- -an (mužský životný) pa-ro-an (a + a = á) parán (střelec)
ksubur (kozoroch) -so- -an (mužský životný) ksubur-so-an (o + a = o) ksuburson (znamení kozoroha)
ksubur (kozoroch) -ra- -an (mužský životný) ksubur-ra-an (a + a = á) ksuburán (kozoroch)
abgula (vodnář) -so- -an (mužský životný) abgula-so-an (o + a = o) abgulason (znamení vodnáře)
dilgan (ryba) -so- -im (ženský životný) dilgan-so-im (o + i = o) dilgansom (znamení ryby)
dilgan (ryba) -ra- -im (ženský životný) dilgan-ra-im (a + i = e) dilganrem (ryba) ₴↓ [1]

Návod na tvorbu slov editovat

Jak složit rod mužský, ženský, střední editovat

poznámky, komentáře, rady:

 • Není nutné, aby nové podstatné jméno mělo rod stejní jako je v češtině. Různé jazyky k tomu přistupují různě. Co je v jednom jazyku rod mužský může se v jiném jazyce vyskytnou jako rod ženský nebo střední.
 • Pokud si nejste jisti jakou dát podstatnému jménu koncovku mějte na paměti, že není nutné se úzkostlivě dodržovat pravidla pro skládání slov. Mnoho jazyků má své výjimky a nepravidelnosti, která porušují standartní pravidla daného jazyka.
 • Při vytváření kořene se můžete inspirovat slovy z různých jazyků. Většina jazyků jsou ovlivněna jinými jazyky. Taktéž čeština přejímá slova například z němčiny nebo angličtiny a tyto slova určitou úpravou počešťuje.
 • Pokud neexistuje vhodná přípona k podstatnému jménu, prostě vymyslete novou. Může existovat i více předpon pro stejný druh užití.
 • Není nezbytně nutné, aby podstatné jméno mělo svou kmenovou příponu. Avšak díky této příponě lze slovo snadněji odlišit od jiných slovních druhů a současně může nést informaci o kategorii či užití slova nebo nést nějakou jinou významovou či gramatickou funkci. Kromě pádu a čísla, jenž jsou vyhrazena koncovkám.
 • Skládáním slov z částí vznikají chyby, které zhoršují vyslovitelnost slova. Například zdvojování písmen. Proto aplikujte nějakou formu úpravy ve formě redukce či vložením písmena jako vložky.

podstatné jméno rodu mužského editovat

 1. vytvořit kořen slova
 2. přidat vhodnou kmenovou příponu

příklad:

 1. kořen: -šva- → (ten)"kůň" — rod mužský životný
 2. přípona: -an → přípona pro rod mužský životný (mužský element)
 3. složení slova: švaan → slovo obsahuje chybu ve formě zdvojení písmen
 4. odstranění chyb vzniklých skládáním: šván nebo švan → chyba odstraněna zjednodušením, sloučením opakujících se písmen; lze také vložit písmeno ve formě vložky → švalan, švadan, švatan, švakan atd.

poznámky:

 • přípona -an označovaná jako mužský element je příznakem signalizující podstatné jméno rodu mužského životného
 • přípona -ar označovaná jako mužský neživotný element je příznakem signalizující podstatné jméno rodu mužského neživotného

podstatné jméno rodu ženského editovat

 1. vytvořit kořen slova
 2. přidat vhodnou kmenovou příponu

příklad:

 1. kořen: -antu- → "manželství"
 2. přípona: -im → přípona rodu ženského životného
 3. složení slova: antuim → "manželka"

poznámky:

 • Přípona -im označována jako ženský element, je příznakem signalizující podstatné jméno rodu ženského životného

podstatné jméno rodu středního editovat

 1. vytvořit kořen slova
 2. přidat vhodnou kmenovou příponu

příklad:

 1. kořen: -kors- → "stéblo"
 2. přípona: -er → přípona rodu středního neživotného
 3. složení slova: korser → to "stéblo"

poznámky:

 • Přípona -om označována jako element životnosti, je příznakem signalizující podstatné jméno rodu středního životného
 • Přípona -er označována jako element neživotnosti, je příznakem signalizující podstatné jméno rodu středního neživotného

jak složit jméno editovat

Poznámky editovat

 1. Značka poznámky. Která říká od které pozice slovo chybí ve slovníku.