Urgesal/Skládání slov/Přídavná jména

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Přídavná jména editovat

Přídavná jména rozlišují rod, číslo a pád. Kořenová báze přídavného jména je -aj-. Jejich struktura je podobná jako u ostatních ohebných slov: kořen (pefix, radix, sufix) - kmen (kmenová báze, koncovka) - flexní sufix - koncovka. Přičemž právě kmen charakterizuje přídavné jméno včetně stupňování. Flexní sufix uvádí pád a koncovka uvádí číslo.

Stuňování editovat

  • 1. stupeň — základní tvar, kmenová báze -aj-
  • 2. stupeň - kmenová báze s koncovkou -aj-oh
  • 3. stupeň - kmenová báze s koncovkou -aj-oh-aj

Tabulky přídavných jmen editovat

Postupy při tvoření podstatných jmen.

Základem je kořen slova editovat

Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
nefr (krása) -aj- -im (ženský životný) nefr-aj-im nefrajim (krásná)
nefr (krása) -aj- -an (mužský životný) nefr-aj-an nefrajan (krásný)
nefr (krása) -aj- -om (střední životný) nefr-aj-om nefrajom (krásné)
nefr (krása) -aj- -oh (2. stupeň) nefr-aj-oh nefrajoh (krásnější)
nefr (krása) -aj- -oh-aj (3. stupeň) nefr-aj-oh-aj nefrajohaj (nejkrásnější)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
gal (velikost) -aj- -im (ženský životný) gal-aj-im galajim (veliká)
gal (velikost) -aj- -an (mužský životný) gal-aj-an galajan (veliký)
gal (velikost) -aj- -om (střední životný) gal-aj-om galajom (veliké)
gal (velikost) -aj- -oh (2. stupeň) gal-aj-oh galajoh (větší)
gal (velikost) -aj- -oh-aj (3. stupeň) gal-aj-oh-aj galajohaj (největší)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
ab (voda) -aj- -im (ženský životný) ab-aj-im abajim (vodová)
ab (voda) -aj- -an (mužský životný) ab-aj-an abajan (vodový)
ab (voda) -aj- -om (střední životný) ab-aj-om abajom (vodové)
ab (voda) -aj- -oh (2. stupeň) ab-aj-oh abajoh (vodovější)
ab (voda) -aj- -oh-aj (3. stupeň) ab-aj-oh-aj abajohaj (nejvodovější)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
ada (otec) -aj- -im (ženský životný) ada-aj-im adájim (otcova)
ada (otec) -aj- -an (mužský životný) ada-aj-an adájan (otcův)
ada (otec) -aj- -om (střední životný) ada-aj-om adájom (otcovo)
ada (otec) -aj- -oh (2. stupeň) ada-aj-oh adájoh (otcovější)
ada (otec) -aj- -oh-aj (3. stupeň) ada-aj-oh-aj adájohaj (nejotcovější)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
aba (matka) -aj- -im (ženský životný) aba-aj-im abájim (matčina)
aba (matka) -aj- -an (mužský životný) aba-aj-an abájan (matčinův)
aba (matka) -aj- -om (střední životný) aba-aj-om abájom (matčino)
aba (matka) -aj- -oh (2. stupeň) aba-aj-oh abájoh (matčinovější)
aba (matka) -aj- -oh-aj (3. stupeň) aba-aj-oh-aj abájohaj (nejmatčinovější)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
oda (dědeček) -aj- -im (ženský životný) oda-aj-im odájim (dědečkova)
oda (dědeček) -aj- -an (mužský životný) oda-aj-an odájan (dědečkův)
oda (dědeček) -aj- -om (střední životný) oda-aj-om odájom (dědečkovo)
oda (dědeček) -aj- -oh (2. stupeň) oda-aj-oh odájoh (dědečkovější)
oda (dědeček) -aj- -oh-aj (3. stupeň) oda-aj-oh-aj odájohaj (nejdědečkovější)
Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
oba (babička) -aj- -im (ženský životný) oba-aj-im obájim (babiččina)
oba (babička) -aj- -an (mužský životný) oba-aj-an obájan (babičkův)
oba (babička) -aj- -om (střední životný) oba-aj-om obájom (babičino)
oba (babička) -aj- -oh (2. stupeň) oba-aj-oh obájoh (babičkovatější)
oba (babička) -aj- -oh-aj (3. stupeň) oba-aj-oh-aj obájohaj (nejbabičkovatější)

Základem jiné plnovýznamové slovo editovat

Kořenem může být i plnovýznamové podstatné jméno, protože samotné kořenové slovo někdy nestačí, například kořen ilu, někdy je třeba utvořit přídavné jméno z iluhar (dobro) a jindy iluhim (světlo). V takovém případě pouhé kořenové slovo k rozlišení významu nestačí. Podobně tomu je i u kořenového slova sel (železo, kov), selhir (železo), selhar (kov).

Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
iluhar (dobro) -aj- -im (ženský životný) iluhar-aj-im iluharajim (dobrá)
iluhar (dobro) -aj- -an (mužský životný) iluhar-aj-an iluharajan (dobrý)
iluhar (dobro) -aj- -om (střední životný) iluhar-aj-om iluharajom (dobré)
iluhar (dobro) -aj- -oh (2. stupeň) iluhar-aj-oh iluharajoh (lepší)
iluhar (dobro) -aj- -oh-aj (3. stupeň) iluhar-aj-oh-aj iluharajohaj (nejlepší)


Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
iluhim (světlo) -aj- -im (ženský životný) iluhim-aj-im iluhimajim (světelná)
iluhim (světlo) -aj- -an (mužský životný) iluhim-aj-an iluhimajan (světelný)
iluhim (světlo) -aj- -om (střední životný) iluhim-aj-om iluhimajom (světelné)
iluhim (světlo) -aj- -oh (2. stupeň) iluhim-aj-oh iluhimajoh (světelnější)
iluhim (světlo) -aj- -oh-aj (3. stupeň) iluhim-aj-oh-aj iluhimajohaj (nejsvětelnější)


Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
selhir (železo) -aj- -im (ženský životný) selhir-aj-im selhirajim (železná)
selhir (železo) -aj- -an (mužský životný) selhir-aj-an selhirrajan (železný)
selhir (železo) -aj- -om (střední životný) selhir-aj-om selhirajom (železné)
selhir (železo) -aj- -oh (2. stupeň) selhir-aj-oh selhirajoh (železnější)
selhir (železo) -aj- -oh-aj (3. stupeň) selhir-aj-oh-aj selhirajohaj (nejželeznější)


Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno
selhar (kov) -aj- -im (ženský životný) selhar-aj-im selharajim (kovová)
selhar (kov) -aj- -an (mužský životný) selhar-aj-an selharajan (kovový)
selhar (kov) -aj- -om (střední životný) selhar-aj-om selharajom (kovové)
selhar (kov) -aj- -oh (2. stupeň) selhar-aj-oh selharajoh (kovovější)
selhar (kov) -aj- -oh-aj (3. stupeň) selhar-aj-oh-aj selharajohaj (nejkovovější)

Poznámky editovat