Urgesal/Skládání slov/LudvíkRoiSoleil slova pro Urgesal

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

anthróp (člověk, lidská bytost, první opočlověk) editovat

anthrópos = člověk, lidská bytost (z řečtiny) - Původní nebo prvotní člověk, archetypický obraz celosti v alchymii, náboženství a gnostické filosofii.

  • V nevědomí již existuje celost, „homo totus“ západního světa nebo čen-žen (opravdový člověk) čínské alchymie, okrouhlá prvotní bytost, která reprezentuje většího člověka uvnitř, Anthrópa podobného bohu.
  • ἄνθρωπος, ου, ὁ [anthrópos] - Označuje osobu (ženu, muže, dítě), v množném čísle lidi (lidstvo; např. Mt 4,19)
antro-opos = člověk-opice (lidoop)
antro-op => antrhóp
an-tro => an = první, prvotní, jeden; tro = vyvěrající na povrch, mířící zevnitř ven; trop = teplý, žhavý, vznětlivý, bouřlivý, unavený, pocházející z tropu  ; trona = nerost (minerál) - např. jantar, opál, meteorit
kentro = ze zemně na povrch; pocházející z nitra země, kámen, hornina, minerál
kentrona = hornina nebo minerál
ken-tro => ken = střed, uprostřed; tro = zevnitř ven => pocházející ze středu země a vyplavané na povrch
kentrop = žhavá láva
tropo- = předpona obratu, směru, směřování, zaměření, významnosti
tropi- = předpona tropického, teplého, žhavého, horkého
komp = souhrn, složenina, komponenta
kompar = souhrn, součet, množství
komparz = skupina
kompur = vypočítat
kompute = výpočetní stroj, počítač, kalkulačka, Smartphone, tablet, notebook, chytrá elektronika
kompulte = sčítat, hromadit
ops = opice
óps = opičit se, obraz člověka, podobný člověku, tvář, vzhled, obraz (řecky, helénsky)
an = první, prvotní (Urgesal), nebe, hvězda (sumersky)
anka = jedna, jeden (Urgesal)
anu = bůh, mlčící bůh (Akad, Sumer)
anib = královský titul (Urgesal)
anki = prvorozený (Urgesal)
antu = manželství (Urgesal)
anthróp =>
th = d => andróp
nd = d, b => adróp, abróp
p = b => adób, abrób

šumerker (kulturní země) editovat

šumer = kulturní země (Akad), výraz pro Sumer

šum-erker => šum = kultura, vzdělanost; erker = stát, země, národ
šum, šume, šumer = kultura, vzdělanost, ušlechtilost, kultivovanost
hip = kůň, hipos (řecky)
šumehip = ušlechtilý kůň, chovné zvíře
rhis = nos (řecky), cítit, mít čuch
šumerhis = kulturní cítění
giš = strom (Sumer, Akkad)
šumegiš = strom kultury, kulturní dědictví
anšumegiš = prvotní, původní kulturní strom (dědictví)
gen, gén = dědictví, rodina; gens = rodina (řecky); slovesa genui, genitus = přivést k bytí, tvořit, produkovat
gišgén = strom rodiny (genealogie), strom původu
šumegen = kulturní dědictví, odkaz předků, dědičná moudrost, zděděná moudrost
šafugiš = strom vědění; šaf, šafu, šafutim = mysl (Urgesal)
šafugen = zděděná moudrost, kniha o moudrosti, databáze vědění
Enšafugen = encyklopedie, databáze; en = spojení, všechno, do hromady
Enerker = celý svět, planeta země
Unerker = vesmír; Un = univerzální, veškerý, komplexní, všechen, všechno, všeobecně,
šumír = vědní, znalost, dovednost
enšumír = odborník, znalec, specialista
unšumír = všeznalý, mistr, expert
unšur = učitel
ušugešén = databáze všeho; ze slova unšumgešgén

kunix (kniha) editovat

kunix = kitab "kniha"(akkad), kutub "knihy" (akkad)
kodex = codex "kniha" (latinsky)
unerkunix = kniha všeho

žiro (život) editovat

žiro = život, živí, životadárný
žirot = život