Urgesal/Skládání slov/Inspirace Latinou

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Výpisky editovat

Řečtina měla na vývoj Latiny vliv, ale jak velký? Dodnes nebyla tato otázka spolehlivě zodpovězena. Dlouhá staletí vzájemného existování a postavení řečtiny i latiny je významně ovlivnila. No a při čtení knih o řečtině i latině jsem se dočetl, že existuje pojem grecismus: vlivy řečtiny, se kterými se lze v latině setkat. Knihy doporučují hledat tyto vlivy ve slovní zásobě. Přejímání řeckých slov je prej doloženo už od prvních latinských písemných literárních památek. Setkávání mezi Řeky a Římany je podle nálezů keramiky minimálně do 7. stol. př. Kr. Latinu taky proměnilo šíření křesťanství v Řecku a usadilo se v Římě. Některé verze Bible jsou psané ve staré Řečtině.

Římané přejali své učení o jazyce od Řeků. Řečtina patří mezi indoevropské jazyky. V počátcích byla řečtina souborem mnoha nářečí (mykénská řečtina, aiolská z ostrova Lesbu, dórská, arkadsko-kyperské nářečí, iónsko-atická řečtina, atické nářečí)

Slovní zásoba:

  1. vlna: námořníci a obchod (ancora, gubernare, talentum, mina, nummus), jména předmětů, nástrojů a zařízení (amphora, machina, spatha, camera „klenutý strop“, lampas), běžná slova jako aer, corona, chorda, poena
  2. vlna: vliv filozofie, slova označující věci související s hodováním milkováním a strojením (z řeckého προπίνειν „připíjet” a crapula z κραιπάλη „opilost“)
  3. vlna: vliv křesťanství, do latiny se dostává řada termínu spojených s křesťanstvím jako nauka a obřady, obliba obrodné literatury, encyklopedických děl z řečtiny, často se jednalo o překlady s řečtiny

Příklady vypůjčených slov z řeckého křesťanství:

  • abyssus — z řeckého adjektiva ¥bussoj = bezedný. V latině jako substantivum s významem propast. Ve Vulgátě může mýt jiné významy jako podsvětí, peklo.
  • acolythus/acoluthus — z řečkého ¢kÒlouqoj odpovídá latinským výrazům comes, servus. V křesťanství označuje člověka, který pomáhá v kostele při obřadech.
  • angelus — z řeckého ¥ggeloj = posel. V křesťanství označuje anděla jako posla Božího, nebo syna Božího, ale taky titul papežů, biskupů a kněží.