Uživatel:Chomsky/Nesprávný vztah subjektu a predikátu

Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je samostatný projekt
{cs}
specifické předpoklady
Příslušnost: Chomsky

"Mnoho zpráv z vyšetřování mafiánů ve Španělsku do médií neproniklo, to se ani nedalo očekávat..."[1]

Komentář

editovat

Aristoteles píše: "Jiné hledisko je přihlížet k tomu, o čem se říká, že náleží buď každému nebo žádnému. Přitom je však třeba zkoumat podle druhů a ne neomezené množství jednotlivin; tak se totiž zkoumání děje spíše metodicky a zabývá se menším počtem případů. Je však třeba zkoumání také začít od toho, co je prvotní, a potom postupně pokračovat až k nedělitelným druhům. Např. řekne-li se, že tatáž věda je o protikladech, je třeba zkoumat, zda o vztazích a protivách a o tom, co se říká z hlediska zbavenosti a stavu a o opacích toho všeho, je tatáž věda. A není-li to při tom ještě zřejmé, musí se to opět dělit, až se dojde k nedělitelným druhům; např. zda je tatáž věda o spravedlivém a nespravedlivém, nebo o dvojnásobném a polovině, nebo o slepotě a zraku, nebo o bytí a nebytí. Jestliže se totiž v některém z případů ukáže, že to není tatáž věda, budeme mít problém vyvrácen; podobně také, jestliže něco nenáleží žádnému."[2] Místo reakce na číslovku mohla být reakce na zápor a číslovku. V takovém případě by bylo nutno použít opak formulace "to se ani nedalo očekávat". Srv. "Neváží mnoho, to se ani nedalo očekávat" vyjadřuje příjemné překvapení, nikoli konstatování faktu. "Mnoho" znamená překvapení pro novináře, "málo" znamená překvapení pro nosiče břemen. Jelikož však novinář není nosič břemen, musí být místo formulace "to se ani nedalo očekávat" použito "to se dalo očekávat".

Reference

editovat
  1. Pořad ČRo PLUS Názory a argumenty z 5. 5. 2016
  2. ARISTOTELES. Topiky. Překlad dr. Antonín Kříž. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1975. S. 45.