Mediální výchova a informatika/Přehled

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
pedagogové
Příslušnost: skupinová

Na této stránce sestavujeme přehled optimálních výukových témat a cílových dovedností, jakož i ověřených projektů přímé i nepřímé mediální výchovy a informatiky pro jednotlivé ročníky.

Případné vazby mezi jednotlivými tématy můžeme znázornit například barvami nebo dalšími značkami (asi by do toho šly naskriptovat i šipky, ale nejspíš by to bylo moc práce pro malý přehled a omezenou přehlednost). Víceročníková témata bude nejsnazší prostě napsat do seznamu ve více ročnících (může z nich pak vést odkaz na tutéž metodickou stránku), spojování buněk je možné, ale pak bychom museli místo položek seznamů pracovat s buňkami, což by bylo nepohodlné. Celková východiska či nálady pro delší období (například zájem o svět apod.) v tabulce zatím nejsou. Případné podněty k přeuspořádání tabulky řešme na diskusní stránce.

Účastníci pracovní skupiny v Semilech v červenci 2018 pozor: tabulka je diagonálně převrácena vůči našemu schématu na tabuli (aby se to na webovou stránku lépe vešlo)!


postupný ročník témata dovednosti projekty
I.
 • vyprávění
II.
 • vyprávění
III.
 • vyprávění
 • popis předmětu
IV.
 • popis situace
 • popis cesty
V.
 • popis pracovního postupu
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
 • opakování a prohloubení práce s textovým procesorem
 • úvod do typografie
 • pokročilá práce se styly
 • aplikace typografických pravidel
XI.
XII.
XIII.