Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/tereza.livinkova

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailu.

Souhnné opakování za první ročníkEditovat

Úvod: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka tras
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka hotelu
 8. Nejbližší bankomat u hotelu (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat

Výlet do AnglieEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes systém AIRBNB- odkaz na airbnb ubytování, cena za dvoulůžko (4.-6.12.)
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékárnu u hotelu Mama Shelter Paris
 3. odevzdejte v PDF

KomprimaceEditovat

 
Simple Comic zip

Komprimace je tzv zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor (zip), kterému se někdy nepřesně říká komprimovaná složka.

 • Synonima: zipování, balení, komprese, archivace
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odeslat, komprimace
 • Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • Aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky vydělíme velikostí zipu)

Komprimace videaEditovat

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv
 • Kodeky: xvid, x264, x265
 • Rozlišení: 460p, 720p, 1080p, 4k


Tabulkový kalkulátorEditovat

Je to aplikace určena hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice calc, Google tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy

Souboru z aplikace se říká sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. každá buňka má svojí speciální adresu.

 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami


Nejčastější základní chybyEditovat

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisů
 5. Do grafu nepatří součet
 6. Ukládat jen, když graf není v editaciTabulkový kalkulátorEditovat

Je to aplikace určena na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel - nejrozšířenější, Libre Office Calc, Google tabulky - nemusí se instalovat
 • Použití: Matematika, statistika, grafy, přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, sloupečky, zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami
 5. Součet


Rekonstrukce grafuEditovat

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

Excel- ovládáníEditovat

Kurzorové různosti

 1. Bílý prostorový kříž- označuje buňky
 2. Malý černý křížek- pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. Černá plná šipka- označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců/řádků)
 4. Čára s dvěma šipkami- rozšiřování sloupců či řádků (dvojklik= automatické přizpůsobení obsahu)
 5. Černý šipkový kříž- přesouvá buňky na jiné místo
 • Tvorba dat

Automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní posloupnosti


Úkol - OdpovědiEditovat

 1. Co to je databáze? -Systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů.
 2. Historicky první typ databáze byl? -Kartotéka
 3. Co je SŘBD? -Systém řízení báze dat = softwarové vybavení, které zajišťuje práce s databází
 4. Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich váznam
 • Enita- objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy- řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (enitu), musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole- vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot, pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum....)
 • primární klíč- Jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 • Cizí klíč- je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index- způsob řazení tabulky, primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy
 • Logická hodnota
 • Celé číslo
 • Znak
 • Výčtový typ

Úkol - odpovědiEditovat

 1. Co to je HTML? Je to název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek (statických), které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 2. K čemu se HTML používá? HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 3. Vznik HTML? HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě.
 4. Varianty HTML? 0.9-1.2, 2.0, 3.2, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3
 5. Varianta, která se používá nyní? 5.2 - nestabilní verze 5.3
 6. S jakými jazyky se kombinuje? s PHP a Meta jazykem
 7. Co je to tag? Tagy se označují části značek (elementů) v kódu HTML jazyka.
 8. Na jaké části se rozděluje každá stránka?
 9. V jakém programu se HTML zapisuje? V editorech př. Textové editory, WYSIWYG editory
 10. V jakém programu se stránka zobrazuje? Na Parsování v prohlížečích, Režimy prohlížečů


AlgoritmizaceEditovat

Co to je?

 1. Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.

Jinými slovy: Algoritmus je jednoznačný a přesný popis řešení problémů.

 1. Lze dělit do několika kroků:
 1. Formulace problému
 2. Analýza úlohy
 3. Vytvoření algoritmu
 4. Sestavení programu
 5. Odladění programu

Použití:

 1. Při konstrukci či při analýze algoritmů
 2. pro dokumentaci, pro zachycení myšlenky

Účel:

 1. Názornost a přehlednost pro pochopení při algoritmizaci
 2. jednoznačný převod z textu programu do vývojového diagramu a naopak
 3. spíše nevhodné při návrhu celého (složitějšího) programu

Vstupní údaje:

 1. Informace, ze kterých při řešení úlohy vycházíme, musí splňovat vstupní podmínku

Výstupní údaje:

 1. Nově získané informace, které jsou výsledkem realizace algoritmu, musí splňovat výstupní podmínku

Každý algoritmus musí mít tyto vlastnosti:

 1. Správnost: výsledek, který vznikne použitím algoritmu, musí být správný
 2. Resultativnost: po konečném počtu kroků dospěje k řešení (vrátí třeba jen chybové hlášení)
 3. Konečnost: algoritmus se nezacyklí, po určitém počtu kroků skončí
 4. Determinovanost: v každém kroku je jednoznačně určen způsob pokračování práce algoritmu
 5. Hromadnost: znamená, že algoritmus lze použít pro řešení obecné úlohy, tj. že nepopisujeme postup jedné úlohy, ale poslouží k řešení #Libovolné úlohy, která patří do jisté třídy úloh
 6. Opakovatelnost: algoritmus vede vždy ke stejným výsledkům, jsou-li zadána stejná data