Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/dvorakovae

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzite, plán učiva, přihlášení do emailu a systému bakalář.

Souhrné opakování za 1.ročníkEditovat

Najděte automobilové spokení z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu
 5. Cena benzínu (33kč 1l. benzínu)
 6. Vše na 1 des. místo
 7. Ubytování: název, cena za dvojlůžko, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. Bankomat v Kroměříži, adresa
 9. Jedna strana podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat emailem

PDFEditovat

Jedná se o tkz. tiskový formát, na všech počítačích a mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro čtení je třeba mít např. aplikaci adober reader, pro vytváření např. aplikace pdfCreator nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do Berlína nebo Londýna Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna, nebo Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami:

 1. ubytování přes airbnb - odkaz na ubytování, cena za 2lůžkový pokoj v termínu od 4.-6.12 2018 na 2 noci
 2. místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

KomprimaceEditovat

 
7-Zip Icon

Je to tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.

 • Výsledek je soubor (zip) přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.
 • Synonyma: zipování, archivace, balení, komprese
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši-odeslat-zip
 • Složitější zipování: vytvořit na ploše a přesunout k sobě
 • Využití: odesílání celých složek emailem, zálohování, ušetření místa, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: nejrozšířenější-zip, b-zip, RAR
 • Důvody komprimace: úspora místa, úspora počtu souborů
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve windows, winzip, winrar, 7-zip
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je zip menší než původní složka (velikost složky : velikost zipu)

Komprimace videaEditovat

 • Formáty: AVI, mov, mp4, mkv
 • Kodeky: způsob komprese, ixvid, h264, h265
 • Aplikace na konverze: FormatFactory
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p

Tabulkový kalkulátorEditovat

Je to aplikace určená na tebulky, grafy a složité výpočty. Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google tabulky POužití: Matematika, statistika, grafy, přehledy Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů. Požadované dovednost:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání
 3. součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání a slučování.
 2. Vzorce mimo tabulku.
 3. Zaokrouhlení
 4. Orientace v textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafuEditovat

Při rekonstrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky vytvořit základní graf
 3. dotvořit graf přesně podle zadání


DatabázeEditovat

 • Co je to databáze?

Je to místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje.

 • Historicky první typ databáze byl?

Ve Spojených státech v roce 1890, paměťovým médiem byl děrný štítek a zpracování sebraných informací probíhalo na elektromechanických strojích. papírová kartotéka

 • Co je SŘDB?

Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.

 • Co jsou základní pojmy databází a jejich význam

Index-způsob řazení tabulky Cizí klíč-je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem Primární klíč-jednoznačně identifikuje záznam (např.rodné číslo) Záznamy-řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt Atributy, pole-vlastnosti, které se u objektů sledují Entita-objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy.

 • Datové typy (4)

byte, short, int, long.

HTMLEditovat

 • Co to je?

HTML je zkratka Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk). HTML je v dnešní době stále nejoblíbenější jazyk pro vytváření jednoduchých www stránek.

 • S jakymi jazyky se kombinuje?

PHP - akci CSS - vzhled HTML -kostra

 • Tag a příklady

Základní značka - head (hlavička stránky), body(tělo stránky), strike(přeškrtnutý text), sub (dolní index), sup(horní index)

 • Na jaké části se rozděluje každá stránka?

Začátek - html Head - hlavička Body - tělo stránky

 • V jakém programu se html zapisuje?

Poznámkový blok ve Windows

 • V jakém programu se stránka zobrazuje?

V prohlížeči

AlgoritmizaceEditovat

 • Co to je?

Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.

 • K čemu?

K jednoznačnému a přesnému popisu řešení problému.

 • Podmínky

správnost: výsledek, který vznikne použitím algoritmu, musí být správný resultativnost: po konečném počtu kroků dospěje k řešení (vrátí třeba jen chybové hlášení) konečnost: algoritmus se nezacyklí, po určitém počtu kroků skončí determinovanost: v každém kroku je jednoznačně určen způsob pokračování práce algoritmu hromadnost: znamená, že algoritmus lze použít pro řešení obecné úlohy, tj. že nepopisujeme postup jedné úlohy, ale poslouží k řešení libovolné úlohy, která patří do jisté třídy úloh opakovatelnost: algoritmus vede vždy ke stejným výsledkům, jsou-li zadána stejná data

 • Postup

Formulace problému Analýza úlohy Vytvoření algoritmu Sestavení programu Odladění programu