Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/Janicka.vargova61

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky a účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailu.

Souhnné opakování za první ročníkEditovat

Úvod: Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Klatov. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka tras
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (35kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování: Název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka hotelu
 8. Nejbližší bankomat u hotelu (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odeslat

Výlet do AnglieEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Londýna. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes system AIRBNB - odkaz, cena za dvoulůžko od 4. - 6.12.2018
 2. Místo bankomatu vyhledejte nejbližší lékarnu u hotelu Mama Shelter Paris
 3. odevzdat PDF


KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výdledek je soubor (zip) kterému se někdy nepřesně říka komprimovaná složka.

 • synonima: zipování, balení, komprese, archivace
 • jednoduché zipování: pravé tlačítko myši, odesla, komprimace
 • složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • využití: posílání složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • formáty: nejrozšířenější je zip, rar, bzip, apk
 • aplikace na zipování: zabudovaná přímo ve Windows, winzip, winrar, 7-zip
 • komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (složka:zip)


Komprimace videa

 • Formáty: avi, mov, mp4, mkv.
 • Kodeky: xvid, x264, x265.
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p, 4k.


Tabulkový kalkulátorEditovat

Je to aplikace určena hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty

 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice calc, Google tabulky
 • Použití: matematika, statistika, grafy, přehledy

Souboru z aplikace se říká sešit. A ten se skládá z listů. Listy se skládají z buněk. každá buňka má svojí speciální adresu.

 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf s nadpisem a barvami

Nejčastější základní chybyEditovat

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Mazat pomocí delete
 3. Nadpisy sloupečků
 4. Před vytvořením grafu, pečlivě označit oblast včetně napisů
 5. Do grafu nepatři součet
 6. Ukládat jen když není graf v editaci

Podmíněné fotmátováníEditovat

 1. Operace s buňkami
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Orientace textu
 4. Zaokrouhlení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafuEditovat

Při rekontrukci grafu je třeba postupovat takto:

 1. Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. Z tabulky vytvořit základ grafu
 3. Dotvořit graf přesně podle zadání

DatabázeEditovat

 1. Propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 2. Historicky první databáze byla kartotéka
 3. SŘBD= Systém řízení báze dat,je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty
 4. ENITA - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 5. ZÁZNAMY - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu) - musí se od sebe lišit
 6. ATRIBUTY, POLE - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji - tvoří sloupce tabulky - mohou nabývat různých hodnot - pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 7. PRIMÁRNÍ KLIÍČ - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky) - je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu - např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 8. CIZÍ KLÍČ - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 9. INDEX - je způsob řazení tabulky - pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce - index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole - k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů - primární klíč je vždy indexem
 10. Ordinální datové typy:
 11. Logická hodnota
 12. Celé číslo
 13. Znak
 14. Výčtový typ

HTMLEditovat

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

 • Historie

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee - jako součástí projektu www. Měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

 • Varianty

HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0

 • Verze využívaná dnes

HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

 • S čím se kombinuje

CSS PHP

 • Tag

Jednotlivé značky, které obsahují atributy. Atribut = připisovat, přisuzovat např.: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

 • Rozdělení stránky
 1. html - začátek
 2. head - hlavička
 3. body - tělo stránky + definice pozadí
 4. - poznámka
 5. !doctype - specifikace DTD
 • Program pro zápis

Cookie web

 • Program pro zobrazení

Microsoft Windows