Informatika SZŠ Chomutov/SC3/kacenka2211

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské stránky, založení účtu na Wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře a e-mail

Souhrnné opakování za první ročníkEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (auto žere 7l/100km)
 5. Cena benzínu (1l-34Kč)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - penzion nebo hotel (název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na Mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

PdfEditovat

Jedná se tzv. tiskový formát, na všech počítačích a mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření pdf se využívá např.: aplikace pdfCreator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do BerlínaEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami.

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz přes airbnb, dvojlůžko v termínu od 4.-6.12.
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékárnu
 3. Odevzdat v Pdf

KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip
 1. Je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru.
 2. Zip je soubor, i přestože se mu někdy říká složka.
 3. Synonyma: zipování, komprese, balení, archivace
 4. Jednoduché zipování: pravé tlačítko - odeslat - zip
 5. Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 6. Využití: posílání celých složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 7. Formáty: zip, rar, apk
 8. Aplikace: zabudovaná ve windowsu
 9. Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složka / velikost zip)

Komprimace videaEditovat

 1. Formáty: avi, mkv, mp4
 2. Rozlišení: 480p, 720p, 1080p
 3. Kodeky: xvid, h264, h265
 4. Aplikace: FormatFactory

Tabulkový kalkurátorEditovat

 1. Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 2. Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Tabulky
 3. Použití: Matematika, Statistika, Grafy, Přehledy
 4. Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.

Požadované dovednosti:

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf

Začátečnické chybyEditovat

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Nadpisy sloupečků
 3. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisu
 4. Do grafu nepatří součet
 5. Ukládat jen, když graf není v editaci

podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy

Rekonstrukce grafuEditovat

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

DatabázeEditovat

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky
 6. Datové typy:
 • Hierarchická databáze
 • Síťová databáze
 • Relační databáze
 • Objektová databáze
 • Objektově relační databáze
 • Deduktivní databáze
 • Temporální databáze
 1. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.
 2. Základní pojmy databází:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
 • Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut (pole), který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu, např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky, pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce, index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů, primární klíč je vždy indexem
 • Data

HTMLEditovat

 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Cailliau na propojeném informačním systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu). Zároveň také Tim Berners-Lee napsal první webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb.
 • V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně organizace NCSA (National Center for Supercomputer Applications) vybídla Marca Andreessena a Erica Binu k vytvoření prohlížeče Mosaic; ten vznikl v roce 1993 ve verzích pro počítače IBM PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Následoval rychlý rozvoj webu, takže bylo nutné pro HTML definovat standardy.
 1. Jaké měl varianty a jaké se používají dnes
 • HTML 1.0
 • HTML 2.0
 • HTML 3.0
 • HTML 3.2
 • HTML 4.0
 • HTML 4.1
 • XHTML 1.0
 • XHTML 1.1
 • XHTML 2.0
 • HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)
 1. Jazyky: php, css, html
 2. Verze jazyka
 • Verze 0.9–1.2
 • Verze 2.0
 • Verze 3.2
 • Verze 4.0
 • Verze 4.01
 • Verze 5.0 -
 Po patnáctileté odmlce byla vydána nová verze. Ta již ukončuje závislost HTML na SGML opravuje mnoho chyb předešlé verze, vyřazuje mnoho zastaralých a již nepoužívaných prvků a přidává nové sémantické prvky. Zároveň přidává podporu mnohých nových a moderních technologií a zavádí nový systém vývoje jazyka.
 • Verze 5.1
 • Verze 5.2
 • Verze 5.3
 1. TAG
 angl. tag [teg] = "značka"
 HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu. Např tag vymezuje tučné písmo. Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>. Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové. Tagy se používají i v jiných jazycích, zejm. v XML.
 Struktura - Text - Bloky - Seznamy - Odkazy - Obrázky - Klikací mapy - Tabulky - Rámy - Objekty - Formuláře - Hlavička - Skripty a styly - Rozšíření - Strukturní tagy z HTML 5
 • Nyní by měl být stav ten, že v jednom programu je soubor otevřený v prohlížeči (např. Internet Explorer, Firefox), ve druhém programu je soubor otevřený v editoru (např. tedy Poznámkový blok)
 • Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML.
 • Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu prohlížeče příkaz Zobrazit > Zdrojový kód (případně View > Source, může se to jmenovat i jinak, někdy je to na pravém tlačítku). Otevře se nějaký program a v něm bude zdrojový kód. Ten program je nejčastěji Poznámkový blok (Notepad), ale může to být i jiný program. Zkuste si zobrazit zdroj, třeba teď hned.
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu
 1. Struktura stránky
 • html - začátek
 • head - hlavička
 • body - tělo stránky + definice pozadí
 • - poznámka
 • !doctype - specifikace DTD
 1. Kde se zapisuje
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,
 1. Zobrazení
 • stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu

google chrome, ...